Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesionales de la salud

21 ofertas de trabajo encontradas para Profesionales de la salud:

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Logopeed toetab õpilase arengut, aidates kaasa kõne nende valdkondade arengule, mis on vajalikud õppekava omandamiseks koolis. Logopeed osaleb erivajaduste väljaselgitamisel, logope...

en Estonia: Logopeed. üldlogopeed, 1.0 põhikoht Tööülesanded: Logopeediline töö lastega sh toevajaduse märkamine ja kirjeldamine, logopeediliste tegevuste läbiviimine, koostöö tegemine lapsevanemate ja kolleegide...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: - Kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ja nende kõneravi korraldamine. - Koostöös õpetajatega mitmekesiste meetodite abil laste õppe- ja kasvatustöö korraldamine. - Laste kõn...

en Estonia: Logopeed. 1,0 ametikohta, tähtajatu leping Tööülesanded: Logopeediline töö 1.-9. klass. Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda ja arenguvõimalust; head ja toetavat kollektiivi; võimalust osaleda k...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Erivajadustega lastele logopeedilise teraapia kavandamine ja teostamine lähtuvalt lapse individuaalsetest võimetest ning lasteaia ning kooli õppekavast. Võimalus töötada 0,4 töök...

en Estonia: Logopeed. Rehabilitatsioonikeskuses Tööülesanded: Logopeed on tippspetsialist, kelle töö eesmärk on patsiendi kommunikatsioonivõime ja neelamisfunktsiooni hindamine, kujundamine ja/või taastamine ning hä...

en Estonia: Tegevusterapeut. Rehabilitatsioonikeskuses Tööülesanded: Tegevusterapeut on tegevuse ja tegevusvõime spetsialist. Tema töö eesmärk on häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine. Tegevuster...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ja nende kõneravi korraldamine. Õpetajate ja lapsevanemate nõustamine. Koostöö lapse arengu toetamiseks. Omalt poolt pakume: Meeldivat...

en Estonia: Logopeed. Tööülesanded: Logopeedi tööülesanneteks on - tugiteenust vajavate laste väljaselgitamine ja sobiva lähenemise leidmine koostöös lapsevanemate, lasteasutuse töötajate ja vajadusel teiste spet...

en Estonia: Logopeed. osalise tööajaga töö Tööülesanded: Ootame enda meeskonnaga liituma rõõmsameelset logopeedi. Töö sisuks on logopeediliste laste välja selgitamine ning neile süstemaatilise korrektsioonitöö tagamine indiv...

Más resultados: 1 · > · >>
Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...