Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Trabajadores de los cuidados personales en instituciones > Spennande Stillingar Som Avdelingsleiar, Vernepleiar/sjukepleiar Og Helsefagarbeidar

Spennande stillingar som avdelingsleiar, vernepleiar/sjukepleiar og helsefagarbeidar

Oferta de empleo de Trabajadores de los cuidados personales en instituciones en Telemark (Noruega)

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en instituciones.

Service and sales workers : Personal care workers : Personal care workers in health services : Health care assistants

Descripción de la oferta de trabajo:

Eining for helse og habilitering har fylgjande ledige stillingar:

· Avdelingsleiar i fast 100 % stilling ved Kåsa Bu- og avlastning, ledig frå 01.08.2020 -- id 573

· 1 x100 % fast stilling som Vernepleiar/ Sjukepleiar og 1 x100% Vernepleiar stilling ledig frå 01.08.2020 i turnus med arbeid kvar 3. helg. - id 574

Ansvarsoppgåver:

Målretta miljøarbeid

Delta på samarbeidsmøter kring brukarar.

Primærkontaktoppgåver.

Medikamentansvar i høve til lovverk og interne rutiner.

Vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere tenestar til aktuelle brukarar.

Bistå brukarar i daglige gjeremål, aktivitetar, stell og pleie.

Halde seg faglig og teknisk oppdatert.

Krav:

Autorisasjon som vernepleiar, evt. anna relevant 3-årig høgskuleutdanning.

Førarkort kl. B

Ved tilsetjing blir det stilt krav om politiattest.

For avdelingsleiar stillinga er det ønskeleg med leiarerfaring/utdanning

Søkjar bør ha:

Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og ynske om å ta utfordringar

Gode kommunikasjonsevner

Evne til empati og sette brukaren i sentrum

Kunnskap og erfaring i bruk av elektronisk pasientjournal.

Personlege eigenskapar vektleggjast

Vi kan tilby:

Allsidige og meiningsfylte oppgåver

Vidareutvikling av fagmiljø

Løn etter avtale

For avdelingsleiarstillinga gjeld:

Arbeid kvar 3. helg, men dersom ny organisering vert vedteke i juni, vert stillinga i 100% på dagtid i vekene.

I tillegg har vi fylgjande fagarbeidarstillingar ledige:

· Helsefagarbeidar 60% fast stilling med arbeid kvar 3. helg, ledig frå 1.8.2020 -- id 575

· Helsefagarbeidar, 2 faste stillingar frå 01.08.2020, ca 16 % turnus med arbeid kvar 3.helg -- id 576

· Helsefagarbeidar 28% fast nattstilling med arbeid kvar 3. helg, ledig frå 1.8.2020 -- id 577

Ansvarsoppgåver:

Målretta miljøarbeid

Delta på samarbeidsmøter kring brukarar

Vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere tenestar til aktuelle brukarar

Bistå brukarar i daglige gjeremål, aktivitetar, stell og pleie

Halde seg faglig og teknisk oppdatert

Krav:

Autorisasjon som helsefagarbeidar

Søkjar bør ha:

Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og ynske om å ta utfordringar

Gode kommunikasjonsevner

Evne til empati og sette brukaren i sentrum

Kunnskap og erfaring i bruk av Profil

Personlege eigenskapar vektleggjast

Vi kan tilby:

Allsidige og meiningsfylte oppgåver

Vidareutvikling av fagmiljø

Løn etter tariff

For alle stillingane gjeld:

Tilsettingsvilkår i fylgje gjeldande lov, tariffavtale og kommunen sitt reglement.

Ved interne tilsetjingar kan andre stillingar bli ledige.

Vanlege løns- og pensjonsvilkår. Søkjaren må ha førarkort kl. B.

Ved tilsetjing blir det stilt krav om politiattest. Me gjer merksam på at namn på søkjarar kan bli offentleggjort i høve til offentleglova § 25.

Kontaktpersonar: Avdelingsleiar Kåsa, Bjørn Henning Hauge, tlf. 91198047

Konst. Einingsleiar Arne Hansen Espebu, tlf. 99264494

Søknad på elektronisk søknadsskjema på www.nissedal.kommune.no

Søknadsfrist: 19.6.2020

Om arbeidsgiveren:

Nissedal kommune i Telemark er ein kommune i vekst med om lag 1500 innbyggjarar.

Treungen er administrasjonsstaden, og andre tettbygde stader er Kyrkjebygda, Fjone, Haugsjåsund og Felle. Nisser, den største innsjøen i Telemark, er eit dominerande landskapsmerke med innbydande sandstrender og svaberg omkransa av blankskura, høgreiste fjell. Næringslivet i kommunen er variert, og viktige næringsvegar er jord- og skogbruk, bygg og anlegg, industri, kraftforsyning og reiseliv.

Eining for helse og habilitering er tenesta for funksjonshemma og helseavdelinga.

País del trabajo: Noruega.

Región: Telemark.

Ver 192 ofertas de trabajo en "Telemark" (Noruega).

Número de puestos: 6.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: KAASA AVLASTNING.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:9e0fb1d5-3b32-4f1c-ae5c-d32990b0ab73.

Ver las 1,660 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en instituciones ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...