Europeos.es : Inicio > Trabajo en Dinamarca > Auxiliares laicos de las religiones > Simon Peters Kirke I Amagerbro Provsti Søger Kordegn/kirke- Og Kulturmedarbejder

Simon Peters Kirke i Amagerbro provsti søger kordegn/kirke- og kulturmedarbejder

Contratación de Auxiliares laicos de las religiones en Dinamarca

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Auxiliares laicos de las religiones.

Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau : Arbejde på mellemniveau inden for jura, samfundsvidenskab og kultur : Arbejde inden for jura og samfundsforhold : Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau

Descripción de la oferta de trabajo:

 

Stillingen på 21 timer er ledig fra og med 1. september 2019.

Kordegnen skal varetage følgende arbejdsopgaver:

  • Betjening af borgere 4 dage ugentligt i kirkekontorets åbningstid og personregistrering

Kontoret har åbent 5 dage om ugen: 4 dage fra 9-13 og en dag fra 12-18. En af dagene betjenes kontoret af den faste kordegnevikar, der hovedsagelig tager sig af personregistrering.

  • Sekretærfunktioner for præster og menighedsråd

Åbning og fordeling af post herunder elektronisk til kirken, arkivering af korrespondance, ansættelseskontrakter, udsendelse af dagsordner og referater fra møder i menighedsråd (ca. 10 årligt a 3 timer), udarbejdelse af meddelelser, lister herunder maillister af konfirmander mv., ferielister mv. for kontaktperson og lignende.

  • Kalenderstyring

Indskrive gudstjenester, kirkelige handlinger, arrangementer, udleje af lokaler mv. i kalender herunder elektronisk.

  • Bistå med vedligehold af kirkens hjemmeside og facebook

Kirkens kommunikationsopgaver varetages hovedsageligt af kirkens deltidsansatte kommunikationsmedarbejder. Kordegn bistår under kommunikationsmedarbejdes feriefravær mv.

Der er ikke kirketjeneste eller regnskab knyttet til stillingen. Kirketjeneste varetages af andre ansatte og frivillige. Regnskabsfunktion varetages af deltidsansat bogholder.

 

Vi forventer, at du:

  • har uddannelse i personregistrering eller har lyst til at tage uddannelsen ved kursus
  • er fortrolig med IT samt administrativt arbejde
  • kan arbejde selvstændigt, har ordenssans og overblik
  • er venlig, glad for kontakt med øvrige ansatte, frivillige, menighed og andre borgere

Desuden må du gerne have evner og kompetencer med henblik på kommunikation og talent for at organisere arrangementer og lign.

 

Simon Peters kirke har godt 10.000 indbyggere, der i almindelighed er positive overfor kirken Der er et højt aktivitetsniveau, engagerede medarbejdere og et ambitiøst menighedsråd. Flere oplysninger kan findes på kirkens hjemmeside: www.simon-peters-kirke.dk

Du tilbydes gode fysiske og psykiske arbejdsrammer og mulighed for selvstændigt at tilrettelægge arbejdet. Arbejdssted vil være Simon Peters kirke Wibrandtsvej 41 b, 2300 København S eller andet sted inden for Amagerbro provsti.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10- Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10- Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke. Og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.170 kr. – 334.158 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 284.390 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 813,68 kr. (nutidskroner). Hertil kommer rådighedstillæg på 33.741 kr. Løn og OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om løn indgås mellem Menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere om stillingens indhold kan fås ved henvendelse til kontaktperson Lise Lotte Larsen, telefon 26 22 46 14, eller formand Jens Holger Helbo Hansen, telefon 28 20 21 18.

Ansøgninger med bilag herunder referencer sendes til Simon Peters Kirke, Wibrandsvej 41 b eller 7089fortroligsogn.dk

Ansøgningsfrist er 4. august 2019.

Indledende samtaler forventes at finde sted 7. – 9. august 2019

País del trabajo: Dinamarca.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Empleador: SIMON PETERS KIRKE.

Instrucciones para solicitar:

Send ansøgning på en af de angivne kommunikationskanaler

Forma de contacto:

  • Ciudad: København S; Código postal: 2300; Calle: Wibrandtsvej, Número: 41B
  • Correo electrónico: 7089fortroligsogn.dk

Identificador de la vacante:5016274.

Ver las 22 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Auxiliares laicos de las religiones ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...