Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Maestros preescolares > Sb - Pedagogisk Leder - Sundby Barnehage

SB - Pedagogisk leder - Sundby barnehage. Noruega

Oferta de trabajo de Maestros preescolares en Noruega

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators

Descripción de la oferta de trabajo:

Pedagogisk leder Sundby barnehage - 100% fast stilling

Beskrivelse av arbeidssted

Sundby barnehage har 3 avdelinger med 50 plasser. Barnehagen har fine uteområder og nærhet til vann og skogsområder som benyttes i stor grad. Barnehagen ligger ved siden av Bamble Helsehus. Sundby barnehage er en Reggio-Emilia inspirert barnehage og har fokus på at barn kan. Visjonen vår er "Vi setter spor!" og temaarbeidet vårt har tittelen "Forskere i farta!", men på ulike måter på de forskjellige avdelingene.

De kommunale barnehagene i Bamble har felles satsningsområder. Alle ansatte har deltatt i felles kompetanseheving gjennom "Være sammen", "Liv og Røre" og "Digital praksis". De ansatte i Bambles barnehager utvikler sin kompetanse i hvordan digitale verktøy kan bidra til et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning.

Krav til kompetanse

Barnehagelærerutdanning eller annen tilsvarende utdanning. Jmfr. Barnehageloven §17a

Øvrige kvalifikasjoner

Gode samarbeidsevner

Faglighet

God evne til å skape relasjoner til barn

Evne til å ta ansvar og arbeide selvstendig

Vi tilbyr

  • Muligheter for utvikling og kompetanseheving
  • Varierte arbeidsoppgaver og spennende utfordringer
  • God pensjons- og forsikringsordning
  • Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler.

Offentliggjøring

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25)

Politiattest

For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling.

Slik søker du

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting.

Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.

Om arbeidsgiveren:

Velkommen til Bamble kommuneBamble kommune er en veldrevet og flott kystkommune hvor det er godt å bo og fint å feriere. Kommunen har et variert industri og næringsliv hvor prosessindustrien ved Frierfjorden spiller en viktig rolle. Kommunen arbeider tett sammen med næringslivet og tar aktivt i bruk virkemidler for å skape vekst og utvikling. Kommunens beliggenhet og godt utbygde infrastruktur er et viktig fortrinn som har skapt grunnlag for næring basert på turisme og opplevelser. Dette er noe kommunen arbeider aktivt med for åutvikle videre. Kommunen står overfor den største satsingen i nyere tid innenfor oppvekst, barn og unge med bygging av aktivitetssenter og ungdomsskole på Grasmyr.Det administrative senteret ligger i Langesund. Kommunen har drøyt 14.100 innbyggere og i overkant av 1000 ansatte.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: SUNDBY BARNEHAGE.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:6be7155a-7306-45c0-b3a7-a5bde220e971.

Ver las 888 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...