Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/ica

ODGOJITELJ/ICA. Croacia

Oferta de Maestros preescolares en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Jurovska pčelica“ (KLASA: 601-02/20-01/02, URBROJ: 2109-115/20-01/10) raspisuje se

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

  • ODGOJITELJ/ICA - deset (10) izvršitelja na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama

Uvjeti - prema članku 24. i članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97.): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni niti prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • životopis
  • zamolbu

Prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić „Jurovska pčelica“, Ivana Gorana Kovačića 111/a, 40311 Lopatinec, s naznakom „Prijava na javni natječaj – ODGOJITELJ/ICA – NE OTVARATI“.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje zadovoljavaju propisane uvjete.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja.

Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane i/ili prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati.

Kandidat koji se pravovremeno prijavi na natječaj i ispunjava sve propisane uvjete bit će telefonskim putem pozvan na intervju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi pozvati se na zakon kojim ostvaruje to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti.

O rezultatima natječaja kandidat će biti pismenim putem obaviješten u roku od osam (8) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojom dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Ako izabrani kandidat ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane natječajem.

Prijavom na natječaj kandidat je izričito suglasan da Dječji vrtić „Jurovska pčelica“ kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.).

Natječaj stupa na snagu danom objave, 21. rujna 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Jurovska pčelica“, mrežnoj stranici Općine Sveti Juraj na Bregu te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG VIJEĆA

Miroslav Turk, dipl.uč.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 10.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Dječji vrtić 'Jurovska pčelica.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Ivana Gorana Kovačića 111/a, 40311 Lopatinec

Identificador de la vacante:1901656.

Ver las 907 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...