Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Trabajadores de los cuidados personales en instituciones > Helsefagarbeider/ Hjelpepleier Eller Pleiemedarbeider, 50% Prosjektstilling

Oferta de trabajo de Trabajadores de los cuidados personales en instituciones en Finnmark (Noruega)

Helsefagarbeider/ Hjelpepleier Eller Pleiemedarbeider, 50% Prosjektstilling

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en instituciones.

Service and sales workers : Personal care workers : Personal care workers in health services : Health care assistants

Descripción de la oferta de trabajo:

Helsefagarbeider/ hjelpepleier eller pleiemedarbeider søkes til 50% til et prosjekt under hjemmesykepleie.

Varighet: ut januar 2021 med mulighet for forlengelse.

Vi søker etter person som har:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/ hjelpepleier og/ eller erfaring fra helse- og omsorgssektoren

 • førerkort klasse B

 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

 • Kompetanse i samisk språk og kultur regnes som en foredel ved ellers like kvalifikasjoner

 • Gode datakunnskaper ( kan bruke officeprogrammer, kan sette seg inn i nye systemer)

Stillingen skal bl.a. ivareta følgende arbeidsoppgaver:

 • praktisk bistand til brukerne, oppfølging av planer, tiltak og rutiner

 • utføre tjenestetilbudet til brukerne innenfor aksepterte kvalitetsnormer

 • medvirke i kvalitetssikring av tjenestetilbudet

 • Samarbeide med pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere

 • disponere ressurser rasjonelt og effektivt

 • bidra til et konstruktivt samarbeid og et godt arbeidsmiljø

Søknadsfrist : 10.8.

For næremere informasjon om stillingen, kontakt avdelingsleder for hjemmesykepleie Anne Brit Aslaksen tlf: 40 44 06 61, e-post: anne.brit.aslaksennesseby.kommune.no, eller i ukene 31-33 avdelingsleder for institusjon Leena Guttorm tlf: 40 44 06 48, e-post: leena.guttormnesseby.kommune.no.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lov- og avtaleverk. For stillingen kreves godkjent politiattest jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må tas med til et eventuelt intervju.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søk på stillingen

Om arbeidsgiveren:

Nesseby, på nordsamisk Unjárga, er en kommune i Øst-Finnmark. Den grenser i vest og nordvest mot Tana, i øst og nordøst mot Vadsø og i sørøst mot Sør-Varanger. Kommunen har også en kort grense mot Finland i sørvest (Utsjok og på ett punkt Enare). Den 26. april 1989 fikk Nesseby som den andre kommunen i Norge et samisk navn. Kommunen er en tospråklig kommune der samisk og norsk bokmål er likestilt.

País del trabajo: Noruega.

Región: Finnmark.

Ver 140 ofertas de trabajo en "Finnmark" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: NESSEBY KOMMUNE PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:7c06fdf2-e792-4aba-b544-9b0699713303.

Ver las 1,688 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en instituciones ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...