Europeos.es : Inicio > Servicio Público de Empleo Estatal > 462 ofertas de trabajo de Educación y servicios sociales

462 Ofertas de empleo de Educación y servicios sociales en España. [29/10/2020]

Ver las ofertas de trabajo de Educación y servicios sociales agrupadas por provincia:

 

AUXILIAR GERIATRIA.

Fecha de la oferta: 29 de Octubre de 2020. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Sector: SERVICIOS.
Categoría: Educación y servicios sociales / ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL. Provincia: TARRAGONA. Ciudad: Reus. Número de vacantes: 1. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Formación: Educación Primaria. Jornada: INDIFERENTE.

Descripción: CERQUEM PROFESSIONALS TITULATS AMB ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDèNCIA O CURES AUXILIARS D'INFERMERIA, O BÉ CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT CORRESPONENT PEL SERVEI D'ATENCIÓ A DOMICILI PER A LA COMARCA DEL BAIX CAMP. CERQUEM PROFESSIONALS HABITUATS/DES AL TREBALL EN EQUIP, AMB RESPONSABILITAT PER LA QUALITAT DEL TREBALL QUE REALITZEN I ORIENTATS/DES AL TREBALL AMB PERSONES, TOT ACTUANT AMB EMPATIA I FLEXIBILITAT.
Datos de contacto:
CÓDIGO DE OFERTA: 092020014523 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la referencia (Referencia número:6617477) en la búsqueda avanzada de Feina Activa. Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
.

EDUCADOR/A AMBIENTAL.

Fecha de la oferta: 29 de Octubre de 2020. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Sector: SERVICIOS.
Categoría: Educación y servicios sociales / OTRAS ACTIVIDADES. Provincia: BARCELONA. Ciudad: Vilanova i la Geltrú. Número de vacantes: 1. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Formación: Certificado de profesionalidad nivel 3 (Educación post-secundaria no superior). Jornada: INDIFERENTE.

Descripción: ES CERCA EQUIP EDUCATIU PER REALITZAR VISITES A LES ACTIVITATS ECONòMIQUES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER TAL DE CONTENERITZAR ELS RESIDUS GENERATS. JORNADA COMPLETA DE DILLUNS TARDA A DISSABTE MATÍ DEL 9 D'OCTUBRE AL 12 DE DESEMBRE DE 2020.
Datos de contacto:
CÓDIGO DE OFERTA: 092020014505 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la referencia (Referencia número:6622566) en la búsqueda avanzada de Feina Activa. Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
.

FORMADOR/A SOFTWARE.

Fecha de la oferta: 29 de Octubre de 2020. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Sector: SERVICIOS.
Categoría: Educación y servicios sociales / OTRAS ACTIVIDADES. Provincia: LLEIDA. Ciudad: Lleida. Número de vacantes: 1. Tipo de contrato: LABORAL INDEFINIDO. Formación: FP de grado superior y equivalentes (educación terciario ciclo corto). Jornada: INDIFERENTE.

Descripción: SOM UNA IMPORTANT EMPRESA DEDICADA A SOLUCIONS SOFTWARE, TANT EN L'àMBIT NACIONAL COM INTERNACIONAL, UBICADA A TàRREGA I LLEIDA, QUE ACTUALMENT ENS TROBEM EN PLE PROCÉS DE CREIXEMENT I TENIM LA NECESSITAT D'INCORPORAR UN/A FORMADOR/A AL CENTRE DE LLEIDA.
Datos de contacto:
CÓDIGO DE OFERTA: 092020014499 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la referencia (Referencia número:6617487) en la búsqueda avanzada de Feina Activa. Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
.

TèCNIC/A SELECCIÓ I FORMACIÓ.

Fecha de la oferta: 29 de Octubre de 2020. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Sector: SERVICIOS.
Categoría: Educación y servicios sociales / OTRAS ACTIVIDADES. Provincia: BARCELONA. Ciudad: Igualada. Número de vacantes: 1. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Formación: Doctorado o equivalente. Jornada: INDIFERENTE.

Descripción: PRECISEM INCORPORAR UN TèCNIC/A DE SELECCIÓ I FORMACIÓ QUE S'INTEGRARà AL DEPARTAMENT DE PERSONES.
Datos de contacto:
CÓDIGO DE OFERTA: 092020014496 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la referencia (Referencia número:6617448) en la búsqueda avanzada de Feina Activa. Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
.

TÈCNIC/A D'EMPRENEDORIA.

Fecha de la oferta: 29 de Octubre de 2020. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Sector: SERVICIOS.
Categoría: Educación y servicios sociales / ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL. Provincia: BARCELONA. Ciudad: Sabadell. Número de vacantes: 1. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Formación: Doctorado o equivalente. Jornada: INDIFERENTE.

Descripción: UN TèCNIC/A DIPLOMAT/DA I/O LLICENCIAT/DA EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES, ECONOMIA, CC EMPRESARIALS, DRET, RRLL O SIMILAR, ES VALORARà: FORMACIÓ EN FISCALITAT, CONEIXEMENT DE L'ENTORN ECONòMIC I EMPRESARIAL DEL VALLèS OCCIDENTAL, CONEIXEMENTS I UTILITZACIÓ D'EINES BàSIQUES DE GESTIÓ (COMPTABILITAT, TRESORERIA, FINANCES,...), CONEIXEMENTS BàSICS DE MàRQUETING, COMUNICACIÓ, CAPTACIÓ DE RECURSOS, RRHH I ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL. DOMINI INFORMàTIC.
Datos de contacto:
CÓDIGO DE OFERTA: 092020014494 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la referencia (Referencia número:6622551) en la búsqueda avanzada de Feina Activa. Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
.

INTEGRADOR/A SOCIAL EQUIPAMENT GENT SENSE SOSTRE.

Fecha de la oferta: 29 de Octubre de 2020. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Sector: SERVICIOS.
Categoría: Educación y servicios sociales / ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL. Provincia: BARCELONA. Ciudad: Barcelona. Número de vacantes: 1. Tipo de contrato: LABORAL INDEFINIDO. Formación: Grados universitarios de 240 créditos ECTS (4 años), Diplomados, títulos propios universitarios de experto, especialista y similares.. Jornada: INDIFERENTE.

Descripción: ACCENT SOCIAL, ENTITAT LOCAL, LLIGADA AL TERRITORI CATALà, ESPECIALITZADA EN L'ATENCIÓ DIRECTA A LES PERSONES AMB DEPENDèNCIA, RESPECTANT LA SEVA AUTONOMIA I ACOMPANYANT-LES EN EL SEU PROCÉS VITAL, COMPROMESA A GARANTIR LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS, PROMOVENT LA PRESèNCIA EQUILIBRADA ENTRE DONES I HOMES I FOMENTANT LA INCLUSIÓ LABORAL DE COL·LECTIUS VULNERABLES, SELECCIONA PEROFESSIONAL àMBIT INTEGRACIÓ SOCIAL PER A COBRIR VACANT INTEGRADOR/A SOCIAL PER A COBRIR SERVEI ESTABLE EN EQUIPAMENT GENT SENSE SOSTRE.
Datos de contacto:
CÓDIGO DE OFERTA: 092020014487 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa (https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home ), donde encontrará más información sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la referencia (Referencia número:6622564) en la búsqueda avanzada de Feina Activa. Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él.
.

FORMADORES DE FORMACIÓN NO REGLADA.

Fecha de la oferta: 29 de Octubre de 2020. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Sector: SERVICIOS.
Categoría: Educación y servicios sociales / OTRAS ACTIVIDADES. Provincia: TERUEL. Ciudad: Calanda. Número de vacantes: 1. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Formación: Sin especificar. Jornada: PARCIAL.

Descripción: Contrato de un mes para la impartición del Módulo "Gestión operativa de tesorería" (90 horas) MF0979_2 en un Centro Colaborador del INAEM Para poder acceder al mismo deberá acreditar los requisitos recogidos en los apartados A, B y C: A) Titulación de licenciado, ingeniero, ingeniero técnico, arquitecto, arquitecto técnico, diplomado, grado, técnico superior de las familias profesionales de Administración y Gestión o Comercio y Marketing o Certificado de profesionalidad de nivel 3 del Área Profesional de Administración y Auditoría de la familia profesional de Administración y Gestión. B) UN AÑO de experiencia profesional en las Unidades de Competencia del Certificado a impartir. C) Estar en posesión del CAP o el Máster de Formación del Profesorado, o tener el Certificado de Profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo.
Datos de contacto:
CÓDIGO DE OFERTA: 022020006171 OFICINA DE EMPLEO DE ALCAÑIZ (TERUEL) TELÉFONO: 978831495
.

PROFESORES DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA, AUTONÓMICA Y LITERATURA (ENSEÑANZA SECUNDARIA).

Fecha de la oferta: 29 de Octubre de 2020. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA. Provincia: A CORUÑA. Ciudad: Santiago de Compostela. Número de vacantes: 1. Formación: Grados universitarios de 240 créditos ECTS (4 años), Diplomados, títulos propios universitarios de experto, especialista y similares.. Especialidad: Maestro (Lengua Extranjera).

Descripción: LICENCIADO O GRADO EN FILOLOGIA GALLEGA O EN FILOLOGIA HISPÁNICA//JORNADA PARCIAL DE 25 HORAS SEMANALES DURANTE EL CURSO ESCOLAR.

MAESTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL.

Fecha de la oferta: 29 de Octubre de 2020. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / EDUCACIÓN INFANTIL. Provincia: A CORUÑA. Ciudad: Oleiros. Número de vacantes: 1. Formación: Grados universitarios de 240 créditos ECTS (4 años), Diplomados, títulos propios universitarios de experto, especialista y similares.. Especialidad: Maestro (Educación Infantil).

Descripción: Maestro/a con la especialidad de educación infantil y celga 4 para escuela infantil en Oleiros. Contrato de 5 dias..

MONITOR/A DE COMEDOR ESCOLAR.

Fecha de la oferta: 29 de Octubre de 2020. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / ANIMACIÓN/TIEMPO LIBRE. Provincia: VIZCAYA. Ciudad: Barakaldo. Número de vacantes: 1. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Formación: ESO / Certificado de profesionalidad niveles 1 y 2 (Primera etapa de educación secundaria y similar). Carnet de conducir: B-AUTOMOVIL <= 3.500 KG, ASIENTOS <=9, CON REMOLQUE <= 750 KG, Y TRICICLOS Y CUATRICICLOS DE MOTOR. Idiomas: EUSKERA.

Descripción: Monitor/a de comedor escolar. Dominio de euskera. Vehículo propio. Contrato temporal..

TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL.

Fecha de la oferta: 29 de Octubre de 2020. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / EDUCACIÓN INFANTIL. Provincia: SEVILLA. Ciudad: Dos Hermanas. Número de vacantes: 1. Empresa ofertante: Oficina del Servicio Andaluz de Empleo. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Duración: 30   Días. Formación: Grados universitarios de 240 créditos ECTS (4 años), Diplomados, títulos propios universitarios de experto, especialista y similares.. Especialidad: Maestro (Educación Infantil). Jornada: COMPLETA.

Descripción: Tipo de Oferta: EMPLEO Se oferta un puesto de TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL en SEVILLA para contrato de sustitución por BAJA por I.T Sueldo aproximado de 1200 EUROS BRUTOS. Las personas candidatas deben tener el Título de TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL y deberán inscribirse en la oficina virtual del SAE..

LOGOPEDA 7/O GRADUADO/A EN EDUCACION PRIMARIA CON MENCION EN EDUCAION ESPECIAL.

Fecha de la oferta: 29 de Octubre de 2020. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA. Provincia: JAEN. Ciudad: Bailén. Número de vacantes: 1. Empresa ofertante: CENTRO DE PSICOLOGIA Y ATENCION PRIMARIA. Tipo de contrato: LABORAL TEMPORAL. Duración: 3   Meses. Formación: ESO / Certificado de profesionalidad niveles 1 y 2 (Primera etapa de educación secundaria y similar). Especialidad: ESO, EGB, Graduado (Sin especialidad). Carnet de conducir: No. Jornada: PARCIAL.

Descripción: SE REQUIERE 1 PERSONA TITULADA EN LOGOPEDIA Y/O EDUCAION PRIMARIA CON MENCION EN EDUCACION ESPECIAL PARA TRABAJAR A MEDIA JORNADA EN HORARIO DE TARDE EN UN CENTRO DE ATENCION TEMPRANA.

LAMINADORES MANUALES DE COMPOSITE.

Fecha de la oferta: 28 de Octubre de 2020. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / FORMACIÓN PROFESIONAL. Provincia: PONTEVEDRA. Ciudad: Catoira. Número de vacantes: 1. Formación: Sin especificar.

Descripción: Se necesita laminador para trabajar en astillero. Formación a cargo de la empresa. Jornada completa.

MAESTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL.

Fecha de la oferta: 28 de Octubre de 2020. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / EDUCACIÓN INFANTIL. Provincia: A CORUÑA. Ciudad: Santiago de Compostela. Número de vacantes: 1. Formación: Grados universitarios de 240 créditos ECTS (4 años), Diplomados, títulos propios universitarios de experto, especialista y similares.. Especialidad: Maestro (Educación Infantil).

Descripción: /DIPLOMADO EN MAGISTERIO EN EDUCACIÓN MUSICAL///PUESTO PARA IMPARTIR ASIGNATURAS DE MUSICA NIVELES INFANTILY PRIMARIA DURANTE EL CURSO ESCOLAR //JORNADA PARCIAL 14 HORAS SEMANALES.

MAESTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL.

Fecha de la oferta: 28 de Octubre de 2020. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / EDUCACIÓN INFANTIL. Provincia: OURENSE. Ciudad: Ourense. Número de vacantes: 1. Formación: Grados universitarios de 240 créditos ECTS (4 años), Diplomados, títulos propios universitarios de experto, especialista y similares.. Especialidad: Maestro (Educación Infantil).

Descripción: LA DURACIÓN DEL CONTRATO ES DE CUATRO DÍAS. CELGA 4..

TECNICO/A DE INTERVENCION EN EDUCACION SOCIOEDUCATIVA (VALLECAS).

Fecha de la oferta: 28 de Octubre de 2020. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales. Provincia: MADRID. Ciudad: Madrid. Código postal: 28018. Número de vacantes: 1. Tipo de contrato: Obra y servicio determinado. Experiencia: MÁS DE DOS AÑOS. Formación: FP de grado superior y equivalentes (educación terciario ciclo corto). Especialidad: Otras Titulaciones (FP 2, ciclos grado superior).

Descripción: Desarrollar sesiones grupales de refuerzo educativo (estudio asistido) y/u ocio en horario extraescolar..

MONITOR/A DE MENJADOR PER VILADECANS.

Fecha de la oferta: 28 de Octubre de 2020. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / ANIMACIÓN/TIEMPO LIBRE. Provincia: BARCELONA. Ciudad: Barcelona. Código postal: 08029. Número de vacantes: 1. Tipo de contrato: Obra y servicio determinado. Experiencia: MÁS DE DOS AÑOS. Formación: ESO / Certificado de profesionalidad niveles 1 y 2 (Primera etapa de educación secundaria y similar). Especialidad: ESO, EGB, Graduado (Sin especialidad). Idiomas: CATALÁN. Jornada: COMPLETA.

Descripción: Acompañament a un grup d' infants en l' horari de menjador en coordinació amb altes Companys/es del equip.

Educador/a infantil con C1 de euskera..

Fecha de la oferta: 28 de Octubre de 2020. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / ENSEÑANZA DE IDIOMAS. Provincia: NAVARRA. Número de vacantes: 1. Experiencia: NO SE REQUIERE. Formación: Grados universitarios de 240 créditos ECTS (4 años), Diplomados, títulos propios universitarios de experto, especialista y similares.. Especialidad: Maestro (Educación Infantil). Carnet de conducir: No se requiere.. Idiomas: INGLÉS.

Descripción: Tutor/a de un grupo: acogida a las familias, acompañar en las rutinas, juego, talleres, crear propuestas en el día a día..
Contacto: Las personas interesadas en la oferta, enviar curriculum a: maitagarrihaureskola@hotmail.com indicando en el asunto: educador/a infantil..

Profesor/a de ciencias hasta bachiller (euskera)..

Fecha de la oferta: 28 de Octubre de 2020. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / ENSEÑANZA DE IDIOMAS. Provincia: NAVARRA. Ciudad: Pamplona/Iruña. Número de vacantes: 1. Experiencia: NO SE REQUIERE. Formación: Grados universitarios de más de 240 créditos ECTS, Licenciaturas, Másteres y especialidades de ciencias de la salud por el sistema de residencia y similares.. Especialidad: Otras licenciaturas. Carnet de conducir: No. Idiomas: FRANCÉS.

Descripción: Impartir clases de de apoyo escolar en euskera a alumnos de ESO y bachiller..
Contacto: Las personas interesadas en la oferta, deberán enviar su Currículum a la dirección de correo electrónico: info@academiaaulamas.com Indicando en Asunto: "Profesor/a ciencias euskera"..

PROFESOR/A NATIVO/A DE INGLES.

Fecha de la oferta: 28 de Octubre de 2020. Enlace: Oferta de origen. Enlace: Oferta en empleate.gob.es.
Categoría: Educación y servicios sociales / ENSEÑANZA DE IDIOMAS. Provincia: BADAJOZ. Ciudad: Badajoz. Número de vacantes: 1. Formación: Sin especificar.

Descripción: Funciones: impartición de clases de inglés a trabajadores/as de empresas y a niñ@s a todos los niveles. Requisitos: - ser nativo-a de país anglófono. - licenciatura en filología inglesa o grado en estudios ingleses, o grado en traducción e interpretación. - c2 de inglés - se valorará curso de formador ocupacional y experiencia en tutorización de cursos online e impartición en aula virtual. Se ofrece contrato temporal por obra o servicio, jornada completa, sueldo a convenir. - Técnicos y sin categoría laboral determinada.
Contacto: Enviar curriculum a: mleon@britannia-centre (abstenerse si no se cumplen todos los requisitos).

Más empleos: 1 · > · 3 · 6 · 12 · >>
Ofertas de empleo consultadas el día 29/10/2020 a las 11:03 en el portal de empleo empléate (lo que antes era el INEM).
Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...