Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovenia > Maestros preescolares > Vzgojitelj Predšolskih Otrok- Pomočnik Vzgojitelja - M/ž

Vacantes en Eslovenia de Maestros preescolares

Vzgojitelj Predšolskih Otrok- Pomočnik Vzgojitelja - M/ž

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Strokovnjaki/strokovnjakinje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje : Osnovnošolski učitelji/osnovnošolske učiteljice in vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok : Vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok

Descripción de la oferta de trabajo:

POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO

DELO,

SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SE Z NJIM,

SPROTNO VSEBINSKO IN METODIČNO PRIPRAVLJA NA DELO, PRIPRAVLJA DIDAKTIČNE PRIPOMOČKE,

SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI DELU S STARŠI,

SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI ORGANIZACIJI ŽIVLJENJA IN DELA V VRTCU,

SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI ANALIZI STANJA V ODDELKU,

SODELUJE PRI PRIPRAVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ODDELKE IN NJEGOVI EVALVACIJI,

SODELUJE PRI SPREMLJANJU RAZVOJA IN NAPREDKA OTROK, SPODBUJANJU RAZVOJA NJIHOVIH,

POSEBNOSTI, NEGOVANJU RADOVEDNOSTI RAZISKOVALNEGA DUHA, DOMIŠLJIJE, JEZIKOVNEM,

TELESNEM IN GIBALNEM RAZVOJU, SAMOSTOJNOSTI IPD (PRI ZAPISOVANJU OPAŽANJ),

SPREJEMA OTROKE PRI PRIHODU IN JIH OB ODHODU IZROČA STARŠEM ITD. TER DRUGE NALOGE

PO NAVODILIH RAVNATELJA., SREDNJA STROKOVNA

IZOBRAZBA PREDŠOLSKE VZGOJE, v skladu s 5. členom Pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok

in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske

otroke s posebnimi potrebami (Ur. list RS, št. 92/12 in 98/12 - popr.), OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA

STROKOVNE DELAVCE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, NAJMANJ 6 MESECEV DELOVNIH IZKUŠENJ, DOBRO

ZNANJE SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA, POZNAVANJE DELA Z OSEBNIM RAČUNALNIKOM, DOKAZILA

IZ KAZENSKE EVIDENCE O NEKAZNOVANJU (velja samo za zunanje kandidate)., dopoldan

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: VRTEC KOLEZIJA, Pod bukvami 11 , 1000 LJUBLJANA.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: Baškovič Suzana
Contact Phone: 01 42 04 632
Contact Email: tajnistvovrteckolezija.si

Identificador de la vacante:NX26408.

Ver las 915 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...