Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Economistas > I. Vrste - Voditelj/voditeljica Odjeljka Za Nabavu U Službi Za Računovodstvo, Financije I Nabavu

Vacante de Economistas en Croacia

I. Vrste - Voditelj/voditeljica Odjeljka Za Nabavu U Službi Za Računovodstvo, Financije I Nabavu

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Economists

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova: odgovornost i vođenje poslova nabave vezano za međunarodno poslovanje, koordiniranje pripreme i izrada plana nabave za poslovnu godinu u skladu sa potrebama Fakulteta

Medicinski fakultet u Rijeci, raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa sa službenikom/icom na položaju I. vrste – voditelj Odjeljka za nabavu u Službi za računovodstvo, financije i nabavu Medicinskog fakulteta u Rijeci, 1 izvršitelj, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.

UVJETI:

  • razina 7.1. ekonomskog, pravnog ili srodnog usmjerenja,
  • 3 godine radnog iskustva,
  • poznavanje rada na osobnom računalu,
  • poznavanje engleskog jezika,
  • probni rad 6 mjeseci.

DODATNI UVJETI:

  • radno iskustvo na poslovima javne nabave,
  • položen stručni ispit iz javne nabave (posjedovanje važećeg certifikata u području javne nabave).

Uz prijavu na natječaj prilaže se: životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta.

Pod pojmom radno iskustvo podrazumijeva se vrijeme provedeno u radnom odnosu na odgovarajućim poslovima poslije stjecanja određene kvalifikacije i pridržane razine sukladno Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osnovnih podataka.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja. Prijave se podnose u Službu za pravne, kadrovske i opće poslove – Pisarnica Medicinskog fakulteta u Rijeci, ul. Braće Branchetta 20, Rijeka.

Nepravovremene, nepotpune i prijave poslane elektroničkom poštom neće se razmatrati.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 3 años.

Empleador: SVEUČILIŠTE U RIJECI MEDICINSKI FAKULTET.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka

Identificador de la vacante:1949474.

Ver las 178 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...