Europeos.es : Inicio > Trabajo en Eslovenia > Especialistas en políticas de administración > Višji Svetovalec Za Komunalne Dejavnosti - M/ž

Demanda de Especialistas en políticas de administración en Eslovenia

Višji Svetovalec Za Komunalne Dejavnosti - M/ž

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.

Strokovnjaki/strokovnjakinje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje in upravljanje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za upravljanje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za upravljanje splošnih zadev

Descripción de la oferta de trabajo:

STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,PRIPRAVA IN SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU OBČINSKIH PREDPISOV IZ DELOVNEGA PODROČJA,SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH GRADIV, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV,VODENJE PREDPISANIH EVIDENC Z DELOVNEGA PODROČJA (KATASTER GJI, NUSZ IDR.),SODELOVANJE NA SEJAH KOMISIJ, ODBOROV IN OBČINSKEGA SVETA,REŠEVANJE PREMOŽENJSKO-PRAVNIH ZADEV Z DELOVNEGA PODROČJA, GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI, VZDRŽEVANJE OMREŽJA JAVNE RAZSVETLJAVE, OBČINSKIH CEST, ZIMSKE SLUŽBE TER UREJANJA IN VZDRŽEVANJA PARKIRIŠČ, VZDRŽEVANJA IN UREJANJA POKOPALIŠČA, UREJANJA IN VZDRŽEVANJA MEST ZA PLAKATIRANJE IN OGLAŠEVANJE, ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH VODA, ZAGOTAVLJANJE PITNE VODE, ODVOZ IN ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV, IZDAJA SOGLASIJ, MNENJ IN SMERNIC S PODROČJA KOMUNALNIH ZADEV, IZRAČUN STROŠKOV OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ, PRIPRAVA ODLOČB O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA,SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ZAKUPNIH IN DRUGIH POGODB,PRIDOBIVANJE POTREBNIH SOGLASIJ IN DOVOLJENJ,IZVAJANJE NALOG CIVILNE ZAŠČITE OBČINE KOMENDA,IZVEDBA POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL IN STROKOVNI TER FINANČNI NADZOR NAD IZVAJANJEM INVESTICIJ Z DELOVNEGA PODROČJA.  DRUGE NALOGE - GLEJ JAVNI NATEČAJ NA SPLETNI STRANI OBČINE - OBVEZNA PRIJAVA NA PRILOŽENEM OBRAZCU.

, Izobrazba najmanj spec.po višješol.izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošo.strok. izo.(prejšnja) ali najmanj visokoš.str.izobrazba(prva bolonska stopnja)...Od kandidata se pričakuje dobro poznavanje pravnih temeljev delovanja lokalne samouprave, podrobno poznavanje področja komunalnih dejavnosti, usposobljenost za delo z računalnikom in ustrezne komunikacijske veščine pri delu s strankami. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z relevantnimi delovnimi izkušnjami na razpisanem področju dela. NATANČO POGLEJTE JAVNI NATEČAJ, OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI OBČINE KOMENDA. OBVEZNA PRIJAVA NA PRILOŽENEM PRIJAVNEM OBRAZCU.,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 5 años.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23 , 1218 KOMENDA.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: RAVNIKAR MAJDA
Contact Phone: 01 7247 400
Contact Email: majda.ravnikarkomenda.si

Identificador de la vacante:NX06561.

Ver las 391 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...