Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Agentes de servicios de seguridad social > Veileder Sykefraværsoppfølging 100% Vikariat

Veileder sykefraværsoppfølging 100% vikariat. Oppland

Trabajos de Agentes de servicios de seguridad social en Oppland (Noruega)

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Agentes de servicios de seguridad social.

Technicians and associate professionals : Business and administration associate professionals : Regulatory government associate professionals : Government social benefits officials

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4239274371 Presentasjon av stillingen:

Ved NAV Gjøvik har vi nå en ledig 100% Vikariat stilling som veileder innen sykefraværsoppfølging. Sykefraværsoppfølging ligger under Ungdomsavdelingen, og er organisert i et eget team som følger opp alle sykmeldte uavhengig av alder. Vi ser etter deg som har troen på at alle mennesker til tross for fysiske og psykiske helseplager, kulturell bakgrunn eller andre utfordringer kan få og holde på en vanlig jobb. Du ser arbeid som helsefremmende, og har tro på at alle som ønsker det skal kunne delta i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Helhetlig oppfølging og veiledning av sykmeldte, med mål om å bistå til rask overgang til arbeid

Arbeidsrettet brukeroppfølging gjennom digital kommunikasjon, oppfølgingssamtaler og møter

Veilede sykmeldte og deres arbeidsgivere i å tilbakeføre den sykmeldte til sin stilling

Organisere, koordinere og lede møter mellom den sykmeldte, arbeidsgiver og sykmelder

Veilede og følge opp sykmeldte uten arbeidsgiver til å skaffe seg arbeid

Vurdere brukers oppfølgingsbehov og fatte vedtak etter gjeldende regelverk

Gjennomføre arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner i dialog med bruker

Bruke arbeidsmarkedstiltak og følge opp sykmeldte i ulike tiltak

Knytte kontakt og samarbeide med leger, DPS, næringsliv, arbeidsmarkedsbedrifter og ulike offentlige instanser

Veilede og gi informasjon om aktuelle stønader etter gjeldende regelverk

Saksbehandle og vurdere rettigheter opp mot relevant lovverk

Yte service til brukere og samarbeidspartnere gjennom tverrfaglig samarbeid internt og eksternt

Andre arbeidsoppgaver innen avdelingen eller NAV kontorets ansvarsområde kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

3-årig fullført relevant utdanning fra høyskole/universitet (gjerne innen arbeidsinkludering, veiledning, sosialfag, pedagogikk eller psykologi). Særlig relevant kompetanse kan kompensere for utdanningskravet

Du har veiledningskompetanse, og relevant erfaring fra veiledning og brukeroppfølging

Det er en fordel med erfaring fra møteledelse

Du har god kjennskap til arbeidsmarkedet i regionen, og gjerne fra arbeid med arbeidsgivere

Du har god digital kompetanse og forståelse av bruk av IKT som arbeidsverktøy, og du er nysgjerrig på den digitale fremtiden

Du må kunne jobbe målrettet, effektivt og strukturert i et hektisk miljø med klare frister og resultatkrav

Det er ønskelig med førerkort kl. B

Personlige egenskaper

Du evner å håndtere ulike oppgaver og å jobbe med mennesker i ulike livssituasjoner

Du kan skape gode relasjoner, samt motivere og engasjere både brukere og kollegaer

Du jobber selvstendig og tar ansvar for egen utvikling, samtidig som du jobber godt i team

Du er fleksibel, løsningsdyktig og bidrar til utvikling og nytekning

Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Du strekker deg langt for å yte god service i en travel hverdag

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidshverdag

Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø

Kollegaveiledning

Fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes i stillingskode 1434 Rådgiver, lønn kr 464 000 -- 513 600

God pensjons- og livsforsikringsordning i Statens Pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)

Kontaktinformasjon

Settar Al-Jabri, Avdelingsleder, 97723792, Settar.Aljabrinav.no

Mia Therese Nielsen, Avdelingsleder, 47654316, Mia.Therese.Nielsennav.no

Arbeidssted

Niels Ødegaardsgt.4

2802 Gjøvik

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:NAV

Referansenr.:4239274371

Stillingsprosent: 100%

Vikariat

Startdato: 01.07.2020

Sluttdato: 31.12.2020

Søknadsfrist: 02.06.2020

Om arbeidsgiveren:

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller "hull i CV" om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oppland.

Ver 172 ofertas de trabajo en "Oppland" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: NAV GJØVIK.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:41e5a0db-410d-4743-90e9-ab28aa7b5f31.

Ver las 56 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Agentes de servicios de seguridad social ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...