Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Finlandia > escolta > 2 Vartijan Virkaa, Rovaniemi, 2 Paikkaa, Lapin Poliisilaitos, Rovaniemi

2 Vartijan virkaa, Rovaniemi, 2 paikkaa, Lapin poliisilaitos, Rovaniemi

Contrato en Finlandia (Lappi) de escolta

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados › Personal de los servicios de protección › Personal de los servicios de protección › Guardias de protección › vigilante de seguridad › escolta.

Traducción de la profesión: Palvelu- ja myyntityöntekijät › Suojelu- ja vartiointityöntekijät › Suojelu- ja vartiointityöntekijät › Vartijat.

Descripción de la oferta de trabajo:

TYÖPAIKAN ESITTELY

Lapin poliisilaitos toimii laajalla Pohjois-Suomen alueella. Laitoksemme alueeseen kuuluu 21 kuntaa, joissa asuu noin 180 000 asukasta. Palvelemme myös suurta määrää matkailijoita. Alueellemme tyypillistä ovat pitkät etäisyydet ja hyvin monenlainen maisema Meri-Lapista käsivarteen.

Lapin poliisilaitoksella työskentelee yhteensä 410 henkilöä, jotka valvovat yleistä järjestystä ja turvallisuutta, selvittävät ja ennalta estävät rikoksia sekä tarjoavat laadukkaita lupapalveluita Lapin maakunnan alueella. Lapin poliisilaitos on koko Euroopan Unionin pohjoisin poliisiyksikkö, jonka noin 320 poliisia 16 poliisiasemalla vastaavat paitsi maakunnan asukkaiden, myös suuren turistijoukon turvallisuudesta.

Rovaniemen pääpoliisiaseman lisäksi poliisiasemat ovat Kemissä, Torniossa, Ranualla, Kemijärvellä, Sodankylässä, Inarissa, Posiolla, Sallassa, Utsjoella, Ylitorniolla, Pellossa, Kittilässä, Kolarissa, Muoniossa ja Enontekiöllä.

Työpaikan tiedot: Rovaniemen pääpoliisiasema Hallituskatu 3 A 96100 Rovaniemi

TEHTÄVÄN KUVAUS

Virat on sijoitettu Lapin poliisilaitoksen valvonta- ja hälytystoimintasektorille Rovaniemen pääpoliisiasemalla.

Vartijan tehtäviin kuuluu pidätettyjen, päihtyneiden tai muusta syystä poliisin tiloissa säilytettävien henkilöiden valvonta ja vartiointi.

Vartijan tehtäviin Rovaniemellä kuuluu päätoimen lisäksi myös muita erikseen määrättäviä tehtäviä kuten kiinniotettujen ym. käräjä- ja hovioikeus vartiointia ja kuljetustehtäviä.

Lisäksi vartijat ottavat osaa yhdessä poliisipuolen henkilöstön kanssa myös henkilörekisteröintitehtäviin.

Virkapaikka on Rovaniemen pääpoliisiasema.

VAATIMUKSET

Hakijalta odotamme osaamista, kykyä ja taitoa toimia poliisivankilan vartijan tehtävässä. Lisäksi odotamme ajantasaista kokemusta poliisivankilan tai muun vankilan vartijan tehtävistä.

Hakijan tulee osata hoitaa vaativia ja vastuullisia poliisivankilan vartiointi- ja muita tehtäviä.

Eduksi luetaan poliisivankiloiden vartijoiden lääkkeenanto- verkkokoulutus sekä toimintaympäristön tuntemus.

Viran hoitamista tukevat hyvät yhteistyökyky- ja vuorovaikutustaidot, hyvät kirjallisen ja suullisen ilmaisukyvyn taidot, digiosaaminen sekä poliisin tietojärjestelmien ja poliisihallinnon tuntemus.

Henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten paineensietokyky, oma-aloitteellisuus, joustavuus, pitkäjänteisyys, tiimitaidot ja palveluhenkisyys ovat työn luonteen vuoksi eduksi tehtävään valittavalle.

Tehtävä edellyttää valmiutta vuorotyön tekemiseen ja vähintään B-luokan ajo-oikeutta.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva turvallisuusalan koulutus. (Poliisin hallintoasetus 16 §:19-poliisilaitoksen ylivartijalla ja vartijalla soveltuva turvallisuusalan koulutus.)

Kielitaitovaatimuksista on säädetty poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 a §:ssä. Poliisilaitos on yksikielinen, viranomaisen kieli on suomi. Yksikielisessä viranomaisessa edellytetään viranomaisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa .

Kielitaitoa koskevat vaatimukset

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi  - Suullinen: Hyvä, Kirjallinen: Hyvä

Tehtävän palkkaus määräytyy poliisin palkkausjärjestelmän vaativuustason 11.02 mukaan. Peruspalkka on tällä hetkellä 2 184,16 euroa. Peruspalkan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 32 % ja palvelusvuosien perusteella määräytyvää kokemusosaa enintään 14 % sekä olosuhdeosaa 2 %.

tai sopimuksen mukaan.

Jaksotyöaika työaikalaki 7 §, jakso 3 viikkoa

Vakinainen.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti Valtiolle.fi -järjestelmän kautta.

Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Tehtävään nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviota. Se toteutetaan terveystarkastuksena poliisilaitoksen työterveyshuollossa, mikäli edellisen terveystarkastuksen tiedot ovat vuotta vanhempia tai nimitettävän terveydentila on edellisen terveystarkastuksen jälkeen muuttunut. Terveystarkastus tehdään lähtökohtaisesti ennen työn aloittamista, mutta viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta.

Valtion virkamieslain (750/1994) 10 §:n mukaan nimittämisessä on mahdollista noudattaa enintään kuuden kuukauden koeaikaa, jonka aikana virkasuhde voidaan purkaa sekä nimittävän viranomaisen että virkamiehen puolelta.

ID: 26-1570-2023

País del trabajo: Finlandia.

Región: Lappi.

Ver 374 ofertas de trabajo en "Lappi" (Finlandia).

Número de puestos: 2.

Empleador: Lapin poliisilaitos.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 10 de Septiembre de 2023, y con identificador de la vacante:aa756a71-da22-489f-8ffe-8848c51741d2.

Ver las 11 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados › Personal de los servicios de protección › Personal de los servicios de protección › Guardias de protección › vigilante de seguridad › escolta ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...