Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Matemáticos, actuarios y estadísticos > Statistikar Innan Medisinsk Og Helsefagleg Kvalitetsutvikling/forsking

Statistikar innan medisinsk og helsefagleg kvalitetsutvikling/forsking

Oferta en Hordaland (Noruega) de Matemáticos, actuarios y estadísticos

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Matemáticos, actuarios y estadísticos : Matemáticos, actuarios y estadísticos.

Professionals : Science and engineering professionals : Mathematicians, actuaries and statisticians : Mathematicians, actuaries and statisticians

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4258243644 Presentasjon av stillingen:

Haukeland universitetssjukehus, seksjon for forsking og innovasjon, søkjer etter ein eller fleire statistikarar i 100% faste stillinger for å styrkje helseregionens statistikarkompetanse knytt til Regionalt Kompetansesenter for klinisk forsking og Regionalt fagsenter for medisinske kvalitetsregistre.

Både klinisk forsking og medisinske kvalitetsregistre har som overordna mål å forbetre behandling og oppfølging av pasientar i spesialisthelsetenesta. Eit aktuelt eksempel på eit medisinsk kvalitetsregister som utgår frå Helse Vest er «Norsk Intensiv og Pandemiregister, som er eit nyoppretta register som følger pasientbehandling av COVID19-pasientar nasjonalt. Kvart år publiserast fleire tusen vitskapelege artiklar i spesialisthelsetenesta i Noreg, og statistisk analyse er opplagt svært sentralt.

Arbeidet føregår i eit spennande og utfordrande kryssingsfelt mellom statistisk metode og kliniske problemstillingar. Arbeidsoppgåvene er varierte og ein vil inngå i tverrfaglege team og samarbeid knytt til ulike kliniske miljø og forskingsgrupper. Kopling mellom ulike datakjelder og stordataanalyser / kunstig intelligens kan være aktuelt. Arbeidsplassen er Haukeland universitetssjukehus, men arbeidsoppgåvene vil være regionale og knytt til dei fire helseføretaka i Helse Vest: Helse Bergen, Helse Stavanger, Helse Førde og Helse Fonna.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte til planlegging og design av studiar i klinisk forsking (inkl. styrkjeberekning, oppbygning av databasar)
 • Rettleiing og gjennomføring av statistisk analyse
 • Integrasjon og støtte til kvalitetssikring av data frå ulike kjelder
 • Vitskapeleg publisering og/eller rapportering
 • Deltaking i nasjonale og internasjonale fagmiljø, prosjekt mm.
 • Formidling og undervisning
 • Andre oppgåver i seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad/hovudfag eller høgare innan statistikk, biostatistikk, matematikk, epidemiologi eller tilsvarande fag basert på kvantitative analyse.
 • God fagleg kompetanse på både enkle og avanserte statistiske metodar.
 • God kjennskap til statistiske analyseverktøy (R, Stata og/eller SPSS).
 • Kunnskap i programmering, databaser (SQL, mm.) og automatisering i samband med datahandtering er ein fordel.
 • Erfaring med analyse av kliniske data er ein fordel.
 • Erfaring med rettleiing og prosjektarbeid er ein fordel.
 • Kompetanse innan visualisering og pedagogisk framstilling av data er ein fordel.
 • God munnleg og spesielt skriftleg framstillingsevne på engelsk og norsk er eit krav.
 • Erfaring frå bioinformatikk og/ eller maskinlæring er ein fordel.

Personlige egenskaper

 • Analytisk
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Sjølvstendig og ansvarsbevisst
 • Flink til å prioritere arbeidsoppgåver

Vi tilbyr

 • Spennande, faglig utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • Eit statistisk miljø med høgt faglig nivå med moglegheiter for å arbeide med spennande data lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Tilgang til større regionale, nasjonale og internasjonale statistiske nettverk
 • Moglegheiter for fagleg utvikling, ved mellom anna deltaking på kurs og konferansar i inn- og utland
 • Fleksibel arbeidstid
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Kontaktinformasjon

Renate Grüner, Forskningsdirektør, 48110677 , eli.renate.grünerhelse-bergen.no

Arbeidsstad

Haukelandsveien 28

5009 Bergen

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:4258243644

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 16.08.2020

Om arbeidsgiveren:

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 628 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:2aea207b-b25c-4362-af5d-9c30ee6da869.

Ver las 41 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Matemáticos, actuarios y estadísticos : Matemáticos, actuarios y estadísticos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...