Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > Maestros preescolares > Støttepedagoger

Støttepedagoger. Troms. Noruega

Ofertas de empleo de Maestros preescolares en Noruega (Troms)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4229508138 Presentasjon av stillingen:

Gimle Studentbarnehage campus Tromsø søker støttepedagoger i 20 - 100 % stilling for ett års engasjement fra 3. august 2020. Angi ønsket stillingsprosent i søknaden.

De som ansettes må ha evne til å legge til rette for utvikling og glede hos barn, og møte barn og foreldre fra ulike kulturer med forståelse og respekt. Vi søker etter en kollega som ser mangfoldet vi er en del av som en berikelse og ressurs. Du må by på deg selv og være tilstede for det enkelte barn og barnegruppen som helhet. Det er viktig at du er lojal mot vår visjon " For studenten " og kan identifisere deg med våre verdier.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging, observasjoner og gjennomføring av tiltak knyttet til enkeltbarn med spesielle behov i samarbeid med pedagogisk leder
 • Ansvar for samarbeidet med aktuelle instanser, herunder utarbeidelse av rapporter og IUP
 • Se barnets særskilte behov og samtidig ha evne til å inkludere barnet og deg selv i barnehagens ordinære pedagogiske opplegg
 • Skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek og læring
 • Være en god rollemodell som gir barnet best mulig forutsetninger for trivsel, vekst og utvikling
 • Medansvar for et godt foreldre - hjem samarbeid
 • Aktivt jobbe for å utvikle et godt samarbeid på avdelingen/ basen og i barnehagen som helhet
 • Være en aktiv bidragsyter i barnehagens faglige utvikling
 • Andre oppgaver må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Barnehagelærer/pedagog
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne jf. krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage
 • Basisferdigheter i engelsk muntlig
 • God kunnskap og erfaring med bruk av digitale verktøy
 • Vi vektlegger faglig innsikt, initiativ, engasjement, gode samarbeidsevner og erfaring
 • Det vil bli krevd gyldig politiattest etter barnehageloven § 19 første ledd før tiltredelse
 • Barnehagens personale plikter å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk

Utdanningsretning

 • Barnehagelærer

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Kunne ta initiativ og være selvstendig
 • Like å være i aktivitet og kunne være fysisk delaktig i barnas aktiviteter, både inne og ute
 • Evne og vilje til å skape gode relasjoner og kommunisere godt med barn, foreldre og kollegaer

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • En spennende og meningsfylt jobb i et stort fagmiljø
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn iht. eget regulativ.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Fra bruttolønn trekkes 1% innskudd til egen pensjon.
 • Gode treningsfasiliteter
 • Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile det kulturelle mangfoldet i befolkningen. Det er et IA- mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og vi vil tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Gro Nilsen, Styrer, (+47) 901 64 451

Arbeidssted

Gimlevegen 37

9019 Tromsø

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Norges arktiske studentsamskipnad

Referansenr.:4229508138

Stillingsprosent: 20 - 100%

Engasjement

Startdato: 03.08.2020

Sluttdato: 31.07.2021

Søknadsfrist: 14.05.2020

Om arbeidsgiveren:

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16 000 studentene som er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet og UNIS Universitetssenteret på Svalbard. Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Vi har alltid studenten i fokus. Våre velferdstilbud omfatter studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studentliv. Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Vår visjon er For studenten og våre verdier er engasjert, imøtekommende og nytenkende .

Les mer på samskipnaden.no.

Samskipnaden driver fem studentbarnehager i Tromsø, én i

Alta og én i Narvik, og tilbyr et barnehagetilbud med høy kvalitet, tilpasset

studentenes behov. I barnehageårene 2018-20 har studentbarnehagene i Tromsø Hundre verdener å oppdage! - Lek, samspill

og relasjoner i barnehagen som felles fokusområde.

País del trabajo: Noruega.

Región: Troms.

Ver 292 ofertas de trabajo en "Troms" (Noruega).

Número de puestos: 3.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: GIMLE STUDENTBARNEHAGE.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:1958abf5-e425-4eeb-a8d6-8c1b431ec3bc.

Ver las 1,207 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...