SPESIALSYKEPLEIERE - SYKEPLEIERE - AKUTTMOTTAK - GJØVIK

Contratación en Noruega (Oppland) de Profesionales de enfermeríaClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería.
Professionals : Health professionals : Nursing and midwifery professionals : Nursing professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Gjøvik-Lillehammer er to allsidige akuttsykehus med ca 2260 ansatte. Gjøvik sykehus består av avdelinger innenfor akuttmedisin, gyn/føde/barsel, indremedisin, onkologi m/stråleenhet, ØNH m/søvnseksjon og hørselssentral, kirurgi, og bildediagnostikk. Lillehammer sykehus har syv avdelinger: Indremedisin, kirurgi, akuttmedisin, nevrologi, barne- og ungdomsavdeling, kvinneklinikk og bildediagnostikk.I tillegg tilbyr vi helsetjenester ved lokalmedisinsk senter.

Avdeling Akuttmedisin består av akuttmottak, anestesiavdeling og intensivavdeling.Hovedmål for akuttmottaket Gjøvik:- Akuttmottaket skal være en avdeling hvor våre pasienter og pårørende føler seg godt ivaretatt- De ansatte har en høy grad av faglig kompetanse og trivsel- Samarbeidet med andre, internt og eksternt, skal være bra- Vi skal jobbe effektivt og økonomiskAkuttmottaket på Gjøvik er en trivelig og spennende arbeidsplass. Her er det mange varierende arbeidsoppgaver og stadige nye utfordringer i hverdagen. Vi er en særdeles entusiastisk og dyktig personalgruppe i et utfordrende og stimulerende, tverrfaglig akuttmedisinsk miljø. Hos oss er fagfeltet bredt. Velkommen til oss i akuttmottaket!Følgende stillinger er ledige:* 75% vikariat for spesialsykepleier/sykepleier i tiden 8.1.18-6.1.19* 23% fast stilling for sykepleier* 23% vikariat for spesialsykepleier/sykepleier fra d-d- 6.1.19Ved evt. intern rokkering/andre ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt fra den søkermassen som foreligger. Det bes for øvrig oppgitt om dette også er stillinger av interesse.Arbeidsoppgaver
 • Ta i mot øyeblikkelig hjelp innleggelser, gi akutt medisinsk hjelp som ivaretar liv og helse
 • Der annet ikke er mulig, gi lindrende sykepleie
 • Være delaktig i teamarbeid, ved traumeteam og mottaksteam
 • Ta imot elektive pasienter og utføre sykepleieroppgaver som kreves for at videre utredning og behandling kan iverksettes
 • Drift av akutt kirurgisk/medisinsk ø-hjelpspoliklinikk hele døgnet
 • Ivaretakelse/sorgstøtte av pårørende ved brått og uventet dødsfall, der den døde kommer/er i akuttmottaket
 • Dokumentering i DIPS
 • Bidra til utdanning av helsepersonell og veilede og undervise sykepleierstudenter
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier
 • Du må beherske norsk, skriftlig og muntlig
 • Videreutdanning i akuttsykepleie, intensiv eller anestesi er ønskelig
 • Ønskelig med min. 2 års erfaring som sykepleier
 • Ønskelig med klinisk erfaring innen akuttmedisin
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt
Personlige Egenskaper
 • Engasjert
 • Strukturert
 • Effektiv
 • Godt humør
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe under press
 • Må trives i et aktivt og hektisk miljø
Vi tilbyr
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger, se KLP og klinikk

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oppland.

Ver 70 ofertas de trabajo en "Oppland" (Noruega).

Fecha de inicio: 24/11/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Sykehuset Innlandet HF.

Dirección: 2819 GJØVIK.

Ver las 671 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Helsesøster - Førebyggjande helsetenester. Noruega, 24 Nov. 2017.

SPESIALSYKEPLEIERE - SYKEPLEIERE - AKUTTMOTTAK - GJØVIK. Noruega, 24 Nov. 2017.

Anestesisykepleier. Noruega, 19 Nov. 2017.

Operasjonssykepleier. Noruega, 19 Nov. 2017.

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...