Europeos.es : Inicio > Trabajo en Estonia > Especialistas en organización de la administración pública y de empresas > Riigikogu Rahanduskomisjoni Nõunik

Ofertas de trabajo de Especialistas en organización de la administración pública y de empresas en Estonia

Riigikogu Rahanduskomisjoni Nõunik

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas.

Tippspetsialistid : Äri- ja haldusspetsialistid

Descripción de la oferta de trabajo:

Tööülesanded: Rahanduskomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mis tegeleb riigi rahanduspoliitikaga seotud õigusaktidega, nagu riigieelarvet ning maksundust ja pangandust reguleerivad eelnõud. Komisjon kontrollib nendes valdkondades ka Vabariigi Valitsuse tegevust ja hindab vastavaid Euroopa Liidu õigusaktide eelnõusid.

Nõuniku ametikoha eesmärk on komisjoni ja tema liikmete nõustamine ning abistamine komisjoni menetluses olevate õigusaktide eelnõude arutamisel, komisjoni raportite koostamisel, Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta arvamuse andmisel ja muude Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest ja teistest seadustest tulenevate komisjoni tööga seonduvate ülesannete täitmisel.

Omalt poolt pakume: Pakume väljakutseid pakkuvat tööd ainulaadses organisatsioonis, võimalust koostööks toetavas meeskonnas oma valdkonna asjatundjatega ja põhipalka teenistusse asumisel 2000 eurot kuus.

Muud nõuded: Sobival kandidaadil on

• magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon õiguse erialal;

• põhiseaduse ja Riigikogu tegevuspõhimõtete tundmine;

• teadmised õigusloome protsessist ning töökogemus õigusloome või komisjoni töövaldkonnas;

• kasuks tulevad teadmised ja kogemused riigi eelarve-, maksu- ja/või finantspoliitika valdkonnas;

• eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel ametialase sõnavara valdamisega;

• olulise eristamise oskus ning analüüsi- ja sünteesivõime.

Valikul eelistame tasakaalukaid ja otsusekindlaid kandidaate, kellel on tõsine huvi parlamendi tegevuse ja tööprotseduuride vastu ning soov toetada Riigikogu tema igapäevatöös, kes hindavad koostööd, on võimelised esitama ja kaitsma oma seisukohti nii suuliselt kui kirjalikult ning on vajaduse korral valmis rakendama oma õigusloomealast kompetentsi ka teiste komisjonide nõustamisel

Kodus töötamise võimalus: Ei

País del trabajo: Estonia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Máster o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Riigikogu Kantselei.

Idiomas: inglés (Intermedio alto); estonio (Avanzado).

Instrucciones para solicitar:

Ametikohale kandideerimiseks palume esitada motiveeritud avaldus ja ametikäigukirjeldus (CV) hiljemalt 12. juulil 2019 Riigikogu Kantselei personaliosakonna e-posti aadressil personal.konkurssriigikogu.ee.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

Forma de contacto:

  • Teléfono: 6316329
  • Correo electrónico: helen.ilissonriigikogu.ee

Identificador de la vacante:1388564.

Ver las 42 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...