Europeos.es : Inicio > Trabajo en Eslovenia > Personal de los servicios de protección > Reševalec Iz Vode Ii - M/ž

REŠEVALEC IZ VODE II - M/Ž. Eslovenia

Oferta de trabajo de Personal de los servicios de protección en Eslovenia

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafes.

Poklici za storitve, prodajalci/prodajalke : Poklici za varovanje oseb in premoženja : Poklici za varovanje oseb in premoženja : Poklici za varovanje oseb in premoženja, d. n

Descripción de la oferta de trabajo:

REŠEVALEC IZ VODE, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE V SKLADU S ZAKONODAJO S PODROČJA VARSTVA PRED UTOPITVAMI,  NEPREKINJENO OPAZUJE KOPALNE POVRŠINE IN BAZENSKO PLOŠČAD, REŠUJE IZ VODE,  DAJE PRVO POMOČ, VZDRŽUJE RED V SKLADU S PREDPISI IN KOPALIŠKIM REDOM NA KOPALIŠČU, ODPRAVLJA VZROKE, KI BI LAHKO PRIVEDLI DO NASTANKA NEVARNOSTI ZA OBISKOVALCE, UGOTAVLJA ISTOVETNOST KOPALCA ALI OBISKOVALCA, KI KRŠI DOLOČBE PREDPISOV O VARSTVU PRED UTOPITVAMI IN GA PRIJAVI PRISTOJNEMU INŠPEKCIJSKEMU ORGANU ALI POLICIJI, PREPOVE UPORABO OBJEKTOV IN NAPRAV ZA KOPANJE OSEBI, KI S SVOJIM RAVNANJEM OČITNO OGROŽA LASTNO VARNOST ALI VARNOST DRUGIH, ZAHTEVA, DA KOPALIŠČE ZAPUSTI OSEBA, KI KLJUB OPOZORILOM OGROŽA VARNOST IN KRŠI KOPALIŠKI RED, VODITI DNEVNIK DELA REŠEVALCEV IZ VODE, ZAGOTAVLJANJA VARNEGA DELOVANJA IN UPORABE ŠPORTNEGA OBJEKTA IN NAPRAV TER PRIPADAJOČE INFRASTRUKTURE, NADZORUJE GARDEROBE IN DRUGE PROSTORE BAZENA TER KOPALIŠČA, ČISTI BAZEN, PREVERJA TEMPERATURO IN KAKOVOST VODE, PRIPRAVLJA VODNE POVRŠINE BAZENA ZA IZPELJAVO PRIREDITEV IN TEKEM, V ČASU TRENINGOV IN OB IZVAJANJU PROGRAMA SKRBI, DA SE PROGRAM IZVAJA V SKLADU Z DOGOVORJENIM URNIKOM IN RAZPOREDOM, PRIPRAVLJA IN POSPRAVLJA OPREMO NA BAZENU IN ŠPORTNE PRIPOMOČKE, SKRBI ZA RED IN ČISTOČO V PROSTORU REŠEVALCA IZ VODE IN RECEPCIJE IN DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA IN POOBLAŠČENE OSEBE.   , Prijava mora vsebovati: izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, potrdilo o opravljeni licenci za reševanje iz vode B, veljavno zdravniško potrdilo, veljavno prvo pomoč za reševalca iz vode, izjavo o nekaznovanosti, kratek življenjepis.

Drugi pogoji: zaželjeno vozniško dovoljenje B kategorije.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Razpis-Reševalec iz vode II" na naslov Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 KOPER., dvoizmensko

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Determinado.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello-Godina 3 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: ZONTA ROBERT
Contact Phone: 05/6146014
Contact Email: robert.zontasportkoper.si

Identificador de la vacante:NV00317.

Ver las 34 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...