Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Especialistas en políticas de administración > Rådgiver/seniorrådgiver Med Hovedansvar Innenfor Sykefraværsoppfølging - Nav

Oferta de Especialistas en políticas de administración en Buskerud (Noruega)

Rådgiver/seniorrådgiver Med Hovedansvar Innenfor Sykefraværsoppfølging - Nav

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.

Professionals : Business and administration professionals : Administration professionals : Policy administration professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Utviklingsteamet ble opprettet 1.1.2019 som en del av opprettelsen av NAV Vest-Viken ved gjennomføringen av regionaliseringen og hører til Tjenesteutviklingsavdelingen. Medarbeidere i teamet rapporterer direkte til Avdelingsdirektør. Teamet skal ivareta faglige føringer, være pådrivere i tjenesteutvikling og støtte NAV-kontorene innenfor de ulike statlige tjenestene som NAV-kontoret tilbyr enkeltbrukere og arbeidsgivere.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver vil blant annet være oppfølging av NAV-kontorene i Vest-Viken innenfor sykefraværsområdet, både strategisk rådgivning, operativ støtte og fasilitering av utviklingsprosesser.
 • I dette ligger regelverkstolkning, formidling av endringer i regelverk og systemløsninger, ivaretakelse av koplingen mellom sykefraværsoppfølgingen og den generelle oppfølgingsmetodikken i NAV, kompetanseutvikling, samhandling med NAV Arbeid og ytelser og andre interne og eksterne samarbeidsparter, følge med på og rapportere på utviklingen innen området og bidra i utvikling av fagfeltet.
 • Vi vil i 2019 også opprette et bredere anlagt utviklingsprogram innenfor sykefraværsoppfølging og forebygging og den nye medarbeider må derfor bidra vesentlig inn i dette.
Kvalifikasjoner
 • Du har praktisk erfaring fra NAV-kontor, fylkesnivå i NAV eller annen relevant erfaring som gjør at du forstår NAV-kontorenes oppgaver og utfordringer innenfor sykefraværsarbeidet og kan være en god støtte for NAV-kontorene og samtidig tilby lederstøtte for regionledelsen innenfor kjerneområder i NAVs virksomhet.
 • Du har utdanning på minimum bachelornivå innen Samfunnsvitenskaplige fag, sosialfag, jus eller pedagogikk. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
Utdanningsretning
 • Juridiske fag
 • Pedagogikk
 • Statsvitenskap
 • Samfunnsfag
 • Sosiologi
 • Medisin/Helse/Sosialfag
Utdanningsnivå
 • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad
Personlige Egenskaper
 • Du jobber systematisk og selvstendig og er flink til å samarbeide og jobbe i team. Du er nysgjerrig og endringsorientert, tar initiativ der du ser behov for endringer og har gode analytiske ferdigheter. Du har en god skriftlig formuleringsevne og evner å presentere dine ansvarsområder utad.
Vi tilbyr
 • En spennende stilling med stort faglig ansvar og handlingsrom i et kompetent og allsidig fagmiljø.Lønnspenn for stillingen er fra kr 480 000 til 580 000.
Andre opplysninger
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
Kontaktinformasjon

Ingar Heum, Avdelingsdirektør, 91348203, ingar.heumnav.no

Arbeidssted

Drammen

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:NAV

Ref. nr.:4079147810

Stillingsbrøk: 100%

Heltid, Fast

Startdato: 01.09.2019

Antall stillinger: 1

Søknadsfrist: 21.05.2019

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4079147810&company_id=4000837527&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

* Arbeids- og velferdsforvaltning

PAM

País del trabajo: Noruega.

Región: Buskerud.

Ver 223 ofertas de trabajo en "Buskerud" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: NAV Buskerud.

Instrucciones para solicitar:

See jobdescription

Identificador de la vacante:06021905000095.

Ver las 348 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...