Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Psicólogos > Psykologspesialist/psykolog

Psykologspesialist/psykolog. Oppland. Noruega

Empleos de Psicólogos en Noruega (Oppland)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Psicólogos.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Psychologists

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4209037137 Presentasjon av stillingen:

Avdeling for TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) har spesialisthelsetjenesteansvar for pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse i befolkningen i Hedmark og Oppland i henhold til Spesialisthelstjenesteloven og rusreformene. Avdelingen har som mål å innfri intensjonene i rusreformen og yte tjenester etter gjeldende lovkrav.

Avdelingen består av 5 enheter fordelt i Hedmark og Oppland.

Enhet for familie har et regionalt ansvar for familier der en eller flere voksne har utfordringer knyttet til samtidig rus- og psykisk lidelse. Barna er fra 0-6 år. Enheten har plass til 10 familier.

Stillingen krever politiattest.

Enhet for familie har ledig 100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av pasienter med samtidig rus -- og psykisk lidelse, individuelt og eventuelt i grupper
 • Kartlegging/ utredning av samtidig rus og psykisk lidelse
 • Kartlegging av omsorgskompetanse
 • Arbeid i tverrfaglig team rundt familiene
 • Samarbeid med oppfølgende instanser
 • Bidra med psykologfaglig kunnskap gjennom tverrfaglig samarbeid og veiledning av andre faggrupper

Kvalifikasjoner

 • Vi søker fortrinnsvis psykologspesialist med klinisk kompetanse og behandlingserfaring fra TSB og / eller psykisk helsevern, men psykologer er også velkomne til å søke.
 • Erfaring fra personalveiledning er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet og samarbeidsvilje
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning
 • Evne og vilje til å samarbeide om mål og å oppnå resultater
 • Nysgjerrighet og interesse for fagfeltet

Vi tilbyr

 • Et spennende fagområde
 • Faglige utfordringer innen et sammensatt og utfordrende fagfelt
 • Entusiastiske medarbeidere i et trivelig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige lønns -- og arbeidsvilkår
 • En fleksibel arbeidssituasjon
 • Gode pensjonsordninger i KLP.
 • Vi tilrettelegger for spesialist utdannelse og opprettholdelse av spesialitet.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til

offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan

bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Erik Tibor Szabo, Avdelingssjef, 92421335, Erik.Tibor.Szabosykehuset-innlandet.no

Hans Andre Røste, Enhetsleder, 41000042, Hans.Rostesykehuset-innlandet.no

Gine Maren Sollien, Psykologfaglig rådgiver, 46809848, Gine.Solliensykehuset-innlandet.no

Arbeidssted

Prestsetervn 1

2840 Reinsvoll

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sykehuset Innlandet HF

Referansenr.:4209037137

Stillingsprosent: 100%

Fast

Startdato: 01.08.2020

Søknadsfrist: 26.06.2020

Om arbeidsgiveren:

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oppland.

Ver 172 ofertas de trabajo en "Oppland" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: SYKEHUSET INNLANDET HF POLIKLINIKK REINSVOLL - VOP.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:72833b9c-37ef-413e-969c-9f50e23cc64f.

Ver las 271 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Psicólogos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...