Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Ingenieros civiles > Prosjektleder Bygg, Stab For økonomi Og Prosjekt, 100 % Fast

Prosjektleder Bygg, stab for økonomi og prosjekt, 100 % fast

Oferta de Ingenieros civiles en Noruega (Aust-Agder)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) : Ingenieros civiles.

Professionals : Science and engineering professionals : Engineering professionals (excluding electrotechnology) : Civil engineers

Descripción de la oferta de trabajo:

Er du vår nye prosjektleder (rådgiver) med god kjennskap til kommunale formålsbygg?

Lillesand kommune har et ambisiøst investeringsprogram med en rekke større prosjekter som er vedtatt, planlagt eller i gjennomføringsfasen.

For å sikre god budsjettering og økonomisk styring av investeringsprosjekter er ansvaret nylig lagt til stab for økonomi- og prosjekt. Staben har bl.a. ansvaret for porteføljestyring, metode for prosjektstyring og for investeringsprosjekter for bygg og kommunal infrastruktur. Prosjektlederstillingen vil inngå som en av tre/fire sentrale medarbeidere, og det er etablert et team for prosjektledelse. Stillingen vil samarbeide tett med alle kommunens sektorer og enheter.

100 % fast stilling

Tiltredelse: September 2020

Arbeidstid: Dagtid, med fleksitidsordning.

Ansvarsområde/hovedoppgaver:

 • Planlegge, lede og gjennomføre investeringsprosjekt (formålsbygg og kommunal infrastruktur) i alle faser fra og med tidligfase (mulighetsstudier, skisseprosjekt mm.) til ferdigstillelse.
 • Gjennomføre anbudskonkurranse/innkjøp i henhold til regelverk for offentlige anskaffelser.
 • Utarbeide politiske saker for prosjektene.
 • Gjennomføre prosjektene i henhold til vedtatte rammer for økonomi, fremdrift og kvalitet, omfatter også regelmessig rapportering av prosjektene.
 • Utstrakt samarbeid med andre enheter i kommunen, eksterne aktører og brukere (samspill).
 • Ivareta kommunens klima- og energimål og myndighetskrav ved gjennomføring av prosjektene.

Krav til kompetanse:

 • Teknisk utdanning, fortrinnsvis byggfag på masternivå
 • Prosjektledelse innen relevant fagområde

Ønsket kompetanse:

 • Erfaring med og/eller sertifisering innen offentlig anskaffelser, kontrakter og regelverk
 • Lang erfaring med prosjektledelse innen byggfag
 • Erfaring med/kjennskap til ansvar for prosjektgjennomføring/samspill med interessenter i prosjektene, herunder økonomistyring
 • Erfaring fra/kjennskap til kommunal/offentlig sektor
 • Erfaring med bruk av IT-verktøy
 • Kjennskap til porteføljestyring og DIFI's prosjektveiviser
 • Dokumentert, relevant erfaring fra arbeidsområdet kan kompensere for formell utdanning

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig, god gjennomførings- og beslutningsevne
 • Systematisk, målrettet og resultatorientert
 • Løsningsorientert tilnærming mot samarbeidspartnere
 • Utnytter muligheter, har en positiv effekt på utvikling og resultat, identifiserer potensiell risiko
 • Kommuniserer på en klar og effektiv måte
 • God kompetanse på brukerbehov
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Postiv tilnærming til både arbeidsoppgaver og kollegaer
 • God humør og kan samarbeide med kollegaer, også på tverrfaglig basis
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Lillesand kommune kan tilby:

 • Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler.
 • Et faglig og godt arbeidsmiljø.
 • Velferdstiltak for ansatte

Om Lillesand kommune:

Kommunener sentralt plassert på Agder med en godt utbygd infrastruktur. Lillesand kommune er del av en arbeidsmarkedsregion med mer enn 160.000 innbyggere, som strekker seg fra Kristiansand til Arendal. Kommunen har identitet og historie i behold, og har samtidig utviklet seg til å bli en attraktiv og moderne kommune med ca. 11.000 innbyggere. Kommunen er kjent for sin skjærgård som noe av det vakreste på Sørlandskysten.

Kommunen har et variert næringsliv med flere nyetableringer. Det er et utstrakt samarbeid med nabokommuner, universitetet, regionale myndigheter og næringsliv i regionen. Vi er en organisasjon med nyskapning og utvikling i fokus. Sammen med innbyggerne bidrar vi til et godt og levedyktig lokalsamfunn.

Kommunens største arbeidsgiver med ca. 900 ansatte og et budsjett på ca. 900 mill.kr. Kommunen har et godt tilbud til innbyggerne innenfor helse/omsorg, barnehage, undervisning m.m. På grunn av stor befolkningsvekst må kommunen bygge ut skoler, idrettsanlegg og omsorgstilbud.

Spørsmål om stillingen kan rettes til : Økonomisjef Lene Holtskog, telefon 40222722

Søknadsfrist: 14.6.2020

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet .

Søk på stillingen

Om arbeidsgiveren:

null

País del trabajo: Noruega.

Región: Aust-Agder.

Ver 92 ofertas de trabajo en "Aust-Agder" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: LILLESAND KOMMUNE ADMINISTRATIVE FELLESFUNKSJONER.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:5a732309-78d4-491d-83f3-7f5e000bebe3.

Ver las 380 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) : Ingenieros civiles ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...