Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > especialista en seguridad alimentaria > Pripravnik/ca Prvostupnik/ca Sanitarnog Inženjerstva

PRIPRAVNIK/CA PRVOSTUPNIK/CA SANITARNOG INŽENJERSTVA

Ofertas de empleo de especialista en seguridad alimentaria en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Otros profesionales de la salud › Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental › especialista en seguridad alimentaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Health professionals › Other health professionals › Environmental and occupational health and hygiene professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Raspisuje se natječaj za zapošljavanje radnika (m/ž) na određeno vrijeme – pripravnički staž, u svrhu stjecanja prvog radnog iskustva, za sljedeća zanimanja:

 • pripravnik prvostupnik/ca sanitarnog inženjerstva: 1 izvršitelj,

  Uvjet: VŠS/stručni prvostupnik sanitarnog inženjerstva,

  Uz prijavu za natječaj pristupnici su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

 • diplomu / svjedodžbu o završenom obrazovanju,
 • presliku osobne iskaznice,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o dužini statusa prijavljene nezaposlene osobe,
 • dokumentaciju kojom se dokazuje prednost prema određenim kriterijima za odabir.

  Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati su dužni dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na adresu:

  Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok

  Virovitičko-podravske županije

  „Natječaj za zapošljavanje pripravnika“

  Ljudevita Gaja 21

  33000 Virovitica

  Kandidati koji dostave preslike dokumenata, originale su dužni dostaviti na uvid prilikom odaziva na razgovor.

  Na natječaj se u skladu s odredbom članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) mogu javiti osobe oba spola.

  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojim to pravo potvrđuju.

  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 198/19. i 84/21.), uz prijavu na natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

  Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici natječaja daju suglasnost da Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

  Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok VPŽ može u sklopu provedbe selekcije kandidata provesti pisanu provjeru znanja i/ili intervju sa kandidatima koji ispunjavaju sve tražene uvjete natječaja i koji dostave potpunu i pravovremenu natječajnu dokumentaciju te zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVETI ROK VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: LJUDEVITA GAJA 21 VIROVITICA

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 11 de Noviembre de 2023, y con identificador de la vacante:2412659.

Ver las 7 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Otros profesionales de la salud › Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental › especialista en seguridad alimentaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...