Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Urbanistas e ingenieros de tránsito > Plankoordinator/arealplanlegger Veg/infrastruktur

Plankoordinator/Arealplanlegger Veg/Infrastruktur. Aust-Agder

Trabajo de Urbanistas e ingenieros de tránsito en Aust-Agder (Noruega)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores : Urbanistas e ingenieros de tránsito.

Professionals : Science and engineering professionals : Architects, planners, surveyors and designers : Town and traffic planners

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4205916120 Presentasjon av stillingen:

Nye Veier AS skal bygge ny 4-felts stamvei (E18) på to delstrekninger mellom Dørdal og Grimstad. I den anledning har de 8 kommunene; Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad gjennom et felles interkommunalt planarbeid vedtatt en samordnet kommunedelplan for vegstrekningene. Aust-Agder og Telemark fylkeskommuner har også deltatt aktivt i planarbeidet. Planarbeidet har vært ledet av et politisk valgt styre med representanter fra alle kommunene. Produksjon av plandokumenter har foregått med innleid konsulenthjelp i regi av Nye Veier AS.

Delstrekningene Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad skal detaljreguleres de nærmeste årene. Det samme skal ulike fykesveg-tilknytninger i flere av de samarbeidende kommunene. I den forbindelse har kommunene besluttet å videreføre det politiske styret med representanter fra alle berørte kommuner og med et oppdatert mandat.

Kommunene ønsker nå å tilsette en felles plankoordinator/arealplanlegger som skal være et faglig bindeledd mellom Nye Veier/Nye Veiers konsulent, det politiske styret og kommunenes administrasjon/politiske ledelse. Stillingen finansieres av de berørte kommuner og fylkeskommuner.

Arendal kommune er vertskommune for stillingen og kontorsted vil være Arendal kultur- og rådhus. Det må imidlertid påregnes utstrakt administrativ og politisk møtedeltagelse i samtlige samarbeidende kommuner. Stillingen er en fast stilling i Arendal kommune, er tilknyttet rådmannens Stab Samfunnsutvikling og rapporterer direkte til kommunalsjef. Det tas forbehold om bystyrets godkjenning.

Vi oppfordrer også personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Alle søkere må legge inn CV samt legge ved relevante skannede attester og vitnemål til søknaden

Arbeidsoppgaver

Ivareta kommunenes interesser i planprosessene

Være faglig bindeledd mellom Nye Veier/Nye Veiers konsulent, det politiske styret og kommunenes administrasjon/politiske ledelse

Koordinere kommunenes saksbehandling tilknyttet planprosessen

Utarbeide utkast til felles saksfremlegg tilknyttet planene

Bidra til informasjon, folkemøter og medvirkningsprosesser tilknyttet planarbeidet

Være prosjektleder for kommunale/fylkeskommunale reguleringsplaner tilknyttet ny E18

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning innen samfunns-/transport-/veg-/arealplanlegging

Erfaring fra utarbeidelse av arealplaner

Erfaring/kjennskap til offentlig planprosesser, saksbehandling og politikerkontakt

Erfaring/kjennskap til offentlig transportplanlegging

Erfaring fra bruk av kartinnsynsverktøy og saksbehandlingssystem (Public 360)

Sertifikat for bil klasse B

Personlige egenskaper

Resultatorientert

Gode samarbeidsevner

Gode skriftlige og muntlige formuleringsevner på norsk

Evne til å arbeide i tverrfaglige sammenhenger

Vi tilbyr

Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver

Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer

Fleksibel arbeidstid og sommertid

Gode forsikrings og pensjonsordninger

Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon

Geir Skjæveland, Kommunalsjef, 91788599, geir.skjaevelandarendal.kommune.no

Arbeidssted

Sam Eydes plass 2

4836 Arendal

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Arendal

Referansenr.:4205916120

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 26.03.2020

Om arbeidsgiveren:

Arendal kommune har ca. 44 000 innbyggere, beliggende i en region som er en drivende kraft på Sørlandet. Regionen har et aktivt næringsliv, et blomstrende kulturliv og med en skjærgård og friluftsområder som gir unike opplevelses -- og rekreasjonsmuligheter.

Kommunen har ca 3200 ansatte og en lederstruktur med to nivåer; Rådmann og 5 kommunalsjefer, samt et nivå bestående av enhetsledere som ledere for omsorgsenheter, barnehager, skoler, administrative tjenester mv. Kommunen arbeider for å bli en heltidskommune og ansetter derfor fortrinnsvis i hele stillinger.Les mer her

País del trabajo: Noruega.

Región: Aust-Agder.

Ver 118 ofertas de trabajo en "Aust-Agder" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: ARENDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:c7dcac4c-8598-4c8b-8fb7-2080b0d82eca.

Ver las 43 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores : Urbanistas e ingenieros de tránsito ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...