Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Maestros preescolares > B-10 Pedagogisk Leder 100% Fast Førresdalen Barnehage

Contratación en Noruega (Rogaland) de Maestros preescolares

B-10 Pedagogisk Leder 100% Fast Førresdalen Barnehage

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators

Descripción de la oferta de trabajo:

B-10 Pedagogisk leder 100% fast Førresdalen barnehage

Stillinga gjeld frå 15.08.2020

Tysvær kommune eig og driv 7 barnehagar. Vi har fokus på kompetanseheving og kvalitet, og har eit høgt fagleg nivå. Tysvær kommune legg vekt på felles satsingsområde, samstundes som vi synest at det er viktig å ta vare på den einskilde barnehage sin særeigenskap. Vår visjon er Aktivitet og trivsel 

Førresdalen barnehage er en kommunal heldagsbarnehage. Barnehagen ligger i Førresdalen med innkjøring ved Haugaland Caravan.

Barnehagen er organisert med to fløyer. Grønnfløy er småbarnfløy og Rødfløy er storbarnfløy.  

Barnehagen er en lærende organisasjon hvor vi jobber kontinuerlig med å utvikle personalgruppens kapasitet gjennom felles forståelse. Vi vektlegger et positivt miljø der utforsking, lek og læring skal være i fokus i barnehagen og på turer i nærområdet. Vi skal støtte barna til å bli robuste og tørre å stå opp for seg selv og andre.

Kommunen ønsker at barnehagane skal representere eit mangfald av menneske og oppfordrar særskilt menn til å søke.

Krav til kompetanse

Den som blir tilsett må ha:

 • godkjend utdanning som barnehagelærar
 • godkjend politiattest
 • norskkunnskapar på minst B1-nivå (Du snakkar, les og skriv så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgåvene dine fullstendig)
 • kunne bruke digitale arbeidsverktøy

Andre kvalifikasjonar som kan bli lagt vekt på

 • vidareutdanning i rettleiing
 • spes.ped
 • småbarnsped
 • annan formell vidareutdanning som er retta mot barn og unge

Personlege eigenskaper

Vi er på jakt etter deg som:

 • har gode leiareigenskapar, og samarbeider godt med både kollegaer og heim
 • er fagleg dyktig, og har evne og vilje til vidare fagleg utvikling
 • er imøtekommande, positiv og interessert i å bidra til å auke kvaliteten i barnehagane ytterlegare 
 • er kreativ, løysingsfokusert og open for nye utfordringar 
 • står fram som ein autoritativ vaksen som kan sette positive grenser for barna
 • er god på å bygge relasjonar og kommuniserer godt med både barn og vaksne

Arbeidsoppgåver

Mellom anna:

 • ta vare på relasjonar mellom barna i grupper, barn og personale og personale og foreldre
 • legge til rette for gode leik- og læringstilhøve
 • forberede og gjennomføre foreldresamtalar
 • samarbeide med andre tenester
 • planlegge, legge til rette, gjennomføre, evaluere og dokumentere
 • bidra til utvikling av pedagogisk arbeid i barnehagen

Vi tilbyr

Dersom du blir tilsett, kan vi tilby:

 • god oppfølging av nye tilsette
 • et godt fagleg miljø med nettverksgrupper på ulike fagområde 
 • Tysvær kommune er ein realfagskommune
 • satsing på CLASS - verktøy som brukes for å få heve kvaliteten i alle interaksjonar
 • prosjektarbeid
 • et godt system på kompetanseheving
 • godt arbeidsmiljø 
 • livredningskurs
 • lønn etter tariff, og gode pensjons- og forsikringsordningar 
 • gode velferdsordningar
 • Tysvær kommune er ein IA-bedrift

Tysvær kommune har fast tilsette vikarar i ein vikarpool. Desse tilsette blir plasserte i barnehagar som har behov for tilsette ved langtidsfråvær. 

Ved interne endringar kan det bli ledig, fast stilling i vikarpoolen.

Slik søker du

Tysvær kommune mottar kun elektroniske søknader via annonselenken knappen på denne siden.

Ta kontakt med Servicetorget på tlf. 52757000 dersom du treng hjelp til å søkje.

Kopiar av vitnemål og attestar tar du med deg dersom du skal møte til intervju. Desse blir dessverre ikkje returnerte.

Politiattest skal heller ikkje leggjast ved søknaden din. Godkjent politiattest som ikkje er eldre enn tre månader ,må liggje føre ved tilsetting, og seinast før arbeidstakar tiltrer stillinga. Det vert teke atterhald om at merknadar på politiattesten kan føre til endring i tilbodet om stilling.

Om arbeidsgiveren:

Tysvær kommune er sentralt plassert på Haugalandet med 11000 innbyggjarar. Kommunesenteret Aksdal ligg berre 13 km sør-aust for Haugesund med gode kommunikasjonar mot Bergen og Stavanger og kort veg til flyplass. 

Tysvær er ein vekstkommune med ein særs ung befolkning, og har flotte tilbud innan kultur og idrett. Barnehagar og skular er moderne og gir gode tilbud i dei ulike delane av kommunen. 

Vi gjer merksam på at berre tilsette i Tysvær kommune (fast eller vikar) kan søkje stillingar som merka INTERN i overskrifta

País del trabajo: Noruega.

Región: Rogaland.

Ver 421 ofertas de trabajo en "Rogaland" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: FØRRESDALEN BARNEHAGE.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:2bc2821d-6607-4b8b-9f76-828c01f1098a.

Ver las 888 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...