Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Finlandia > Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley > Pääsihteeri (arviointi- Ja Avustustoimikunta)

Pääsihteeri (Arviointi- ja avustustoimikunta). Finlandia

Oferta de trabajo de Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley en Finlandia

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes.

Asiantuntijat : Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat : Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet : Muut julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet

Descripción de la oferta de trabajo:

TYÖPAIKAN ESITTELY

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriön toimialaan kuuluvat myös opintotuki-, kirkollis- ja tekijänoikeusasiat. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta.

TEHTÄVÄN KUVAUS

Pääsihteerin tehtävänä on toimia arviointi- ja avustustoimikunnan sihteerinä sekä osallistua toimikunnan työtä koskevien asioiden valmisteluun, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Arviointi- ja avustustoimikunta toimii opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä nuorisoalan avustusasioissa.

Virkasuhde on ministeriön yhteinen ja se on sijoitettu nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston strategia- ja ohjausryhmään.

VAATIMUKSET

Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa hyvä perehtyneisyys nuorisopolitiikkaan ja nuorisotyöhön. Perehtyneisyys keskushallinnon toimintaan samoin kuin muu kielitaito katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Kielitaitoa koskevat vaatimukset

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi - Suullinen: Erinomainen , Kirjallinen: Erinomainen , Ymmärtäminen: Erinomainen

Ruotsi - Suullinen: Tyydyttävä, Kirjallinen: Tyydyttävä, Ymmärtäminen: Tyydyttävä

Virkasuhteen tehtäväkohtainen palkanosa on 2 978,91 euroa/kk (vaativuusryhmä 8). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on noin 3 500 euroa kuukaudessa.

Kyseessä on määräaikainen virkasuhde, joka kestää 31.8.2023 saakka, kuitenkin enintään toimikunnan toimikauden loppuun.

Määräaikainen (yli 12 kk).

Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

ID: 29-166-2019

Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksen oheiseen osoitteeseen. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Postitse: Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 (käyntiosoite: Valtioneuvoston jakelukeskus, Ritarikatu 2 B, Helsinki) 00023 Valtioneuvosto

País del trabajo: Finlandia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Empleador: Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:9970291.

Ver las 50 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...