Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/odgojiteljica

Ofertas de empleo de Maestros preescolares en Croacia

Odgojitelj/odgojiteljica

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, a sukladno čl. 6. Zakona o poticanju zapošljavanja i na temelju čl. 27 Statuta Ustanove, Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia "Paperino" Poreč – Parenzo na dan 17.01.2020. raspisuje

NATJEČAJ

Za slijedeće radno mjesto ODGAJATELJA m/ž:

(4) odgajatelja/ice na puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme

 • sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) - odgojitelj djece rane i predškolske dobi, ili stručni prvostupnik (baccalaureus) – odgojitelj predškoske djece rane i predškolske dobi ili magistar ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja ili stručni specijalist ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja.
 • položen stručni ispit
 • odlično poznavanje talijanskog u pismenom i govornom obliku.

  Kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • zahtjev
 • životopis
 • presliku diplome ili potvrde o završenom studiju predškolskog odgoja
 • presliku dokaza o položenom stučnom ispitu
 • utvrđena zdravstvena sposobnost
 • uvjerenje od suda da se protiv istog/e u Republici Hrvatskoj ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana oglašavanja natječaja), sukladno čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
 • preslika domovnice

  - elektronički radno pravni status (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)

  Zainteresirani kandidati mogu predati molbu sa potrebnom dokumentacijom predviđenom Zakonom poslati unutar 8 (osam) dana od objave natječaja na adresu: Upravno vijeće Dječjeg vrtića – Scuola dell’infanzia „Paperino“ Poreč - Parenzo, Matka Laginje 6, sa naznakom „za Natječaj za odgojitelja”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice vrtića: www.paperino.com.hr

KLASA: 112-01/20-01/01

URBROJ: 2167-01-13-02-20-1

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 4.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Dječji vrtić PAPERINO.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Matka Laginje 6, Poreč

Zamolba: Matka Laginje 6, Poreč

Identificador de la vacante:1838526.

Ver las 820 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...