Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Cuidadores de niños > Miljøarbeider

Oferta de trabajo de Cuidadores de niños en Noruega

Miljøarbeider

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Cuidadores de niños y auxiliares de maestros : Cuidadores de niños.

Service and sales workers : Personal care workers : Child care workers and teachers’ aides : Child care workers

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4383322250 Presentasjon av stillingen:

Lunderød skole og ressurssenter er et forsterket grunnskoletilbud for elever i Arendal kommune. Elevene har omfattende funksjonsnedsettelser og har utfordringer som gjør inkludering i nærskole vanskelig. Skolen har også et tilbud for multifunksjonshemmede elever i videregående skole.

Arbeidsoppgaver

Tilpasse undervisning etter gjeldende lovverk og læreplanverk. Bistå i opplæring av elever ved å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering, samt tilrettelegge for meningsfylte aktiviteter i SFO.

Den enkeltes bidrag og engasjement i team rundt elev er viktig i opplæringen

Kvalifikasjoner

Vi søker barne-og ungdomsarbeider med erfaring med multifunksjonshemmede barn/unge. Helsefagarbeider med relevant erfaring kan søke. Tydelig norsk tale er nødvendig.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som liker å jobbe med barn og unge med funksjonsnedsettelser, og som ser utviklingsmuligheter og potensiale for læring. Samtidig er det nødvendig å ha en trygg, rolig og tålmodig væremåte for å kunne forebygge og avverge, samt å håndtere uønskede hendelser. Det forventes gode samarbeidsevner og fleksibilitet.

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og gode kolleger. Du vil bli en del av et fagmiljø, og det gis muligheter for faglig utvikling gjennom

arbeidsoppgaver, personalmøter og planleggingsdager. Små interne kurs bidrar

til økt kompetanse.

Lønn i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Stillingen er på base for videregående elever, 3 dager i uka.

Kontaktinformasjon

Liv Rostøl, Enhetsleder skole, 48238092

Arbeidssted

4824

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Arendal

Referansenr.:4383322250

Stillingsprosent: 60%

Fast

Startdato: 09.08.2021

Søknadsfrist: 09.05.2021

Om arbeidsgiveren:

Arendal kommune har ca. 44 000 innbyggere, beliggende i en region som er en drivende kraft på Sørlandet. Regionen har et aktivt næringsliv, et blomstrende kulturliv og med en skjærgård og friluftsområder som gir unike opplevelses -- og rekreasjonsmuligheter. Kommunen har ca 3200 ansatte og en lederstruktur med to nivåer; Rådmann og fire kommunalsjefer, samt et nivå bestående av enhetsledere som ledere for omsorgsenheter, barnehager, skoler, administrative tjenester mv. Kommunen har fokus på høy kvalitet i tjenesten og gode arbeidsforhold for ansatte. Kommunen er på vei til å bli en heltidskommune og vi ansetter fortrinnsvis i hele stillinger. Vi forventer at ansatte, som kan, ønsker å arbeide i hele stillinger.

Kvalifiserte søkere som innen 12 mnd. etter endt utdanning får tilbud om fast stilling i Arendal kommune, skal tilbys 100% stilling. Forutsetning i Helse og levekår er at den som tilsettes inngår i turnus med antall helgetimer min. 325 timer pr. år. Tilbudet kan være betinget av å måtte jobbe på flere arbeidssteder.

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4.

Les mer her.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: LUNDERØD SKOLE OG RESSURSSENTER.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:dd2ef24f-2ab4-4497-bb65-7ca8e0b619af.

Ver las 621 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Cuidadores de niños y auxiliares de maestros : Cuidadores de niños ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...