Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Especialistas en métodos pedagógicos > Lærer 100 % Fast

Vacantes de Especialistas en métodos pedagógicos en Noruega (Akershus)

Lærer 100 % Fast

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Especialistas en métodos pedagógicos.

Professionals : Teaching professionals : Other teaching professionals : Education methods specialists

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4256721269 Presentasjon av stillingen:

Vil du være en del av det flott teamet på Mogreina skole? Høsten 2020 er vi 230 elever fordelt på 1.-7. trinn og 30 ansatte. Skolen har store uteområder, og ligger rett ved fine friluftsområder som både skolen og SFO bruker hele året. Vi har lærevillige elever, engasjerte foresatte og ambisiøse og dyktige ansatte. Skolen har et meget godt arbeidsmiljø, der vi er stolte av vår delingskultur og et godt trinn- og teamsamarbeid. Mogreina skole er en "Vi-skole" der alle jobber målrettet for elevens læringsutbytte og et godt læringsmiljø.

Vi er opptatt å se den enkelte elev og har fokus på progresjon faglig og sosialt ut i fra de forutsetninger den enkelte elev har, slik at de når målsettingen om å bli den beste utgaven av seg selv.

Mogreina skole har engasjerte elever både som Trivselsledere som skaper gode aktiviteter for alle elever, og et elevråd som jobber for trivsel og skolemiljø.

Sammen har vi et fokus på å utvikle klasseledere som er tydelige og rause, som vektlegger gode relasjoner med alle elever, støtter, har klare forventninger og er gode på å involvere elevene selv i sin utvikling.

Vi er opptatt av å bruke digitale hjelpemidler der dette gir økt læring og motivasjon, alle elever og ansatte har iPad, og det er gode løsninger med digitale tavler og Apple- TV i alle klasserom. Personalet har ofte deling med fokus på digital trygghet hos ansatte, og bruk som gir økt læringsutbytte hos elever.

Mogreina skole har miljøterapeut i 100 % stilling og helsesykepleier i 50 %. I samarbeid med lærere bidrar de med elevsamtaler, 2-hjem grupper, trivselsaktiviteter og annet holdningsskapende arbeid.

Vi har fokus på systematisk resultatoppfølging, vurdering for læring og implementering av fagfornyelsen. En god organisering og struktur for deling på Teams gjør at vi har jobbet med overordnet del og tverrfaglig tema, kjerneelementer og kompetansemål i en tid allerede.

En av våre dyktige kontaktlærere på småskolen skal over i en annen type stilling, så det er nå ledig en stilling som lærer for en av våre hyggelige klasser i småskolen. Vi har små elevgrupper, 15-17 elever per klasse, og 2 klasser per trinn.

Tiltredelse: 01.08.2020

Arbeidsoppgaver

 • Kontaktlærer på småskoletrinnet.
 • Sammen med de andre lærerne være en del av et trinn- og teamsamarbeid, der det systematisk jobbes med elevens læringsutbytte
 • Kvalitetssikre et godt skole-hjem-samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Godkjent grunnskolelærer/allmennlærer
 • Annen relevant utdanning/kompetanse
 • Høy kompetanse i norsk, engelsk og regning.
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Du er en tydelig klasseleder med fokus på gode relasjoner med alle elever, du oppleves engasjert, motiverende, strukturert og faglig dyktig
 • Gode samarbeidsevner, men også evnen til å arbeide selvstendig
 • Du er utviklingsorientert, både på skolens og egne vegne. Gjennom deling av erfaringer og med kritisk blikk på effekt og læring, bidrar du til at vi sammen videreutvikler vår praksis til det beste for elevens læring
 • Du har høye ambisjoner på elevens vegne, og jobber systematisk med elevens læringsutbytte og læringsmiljø. Du ser hver enkelt elev, og gjennom forventninger, ros og støtte hjelper du dem til å føle mestring og å fortsette utviklingen til den beste utgaven av seg selv

Vi tilbyr

Lønn: SKO 7961 - 7966, med årslønn i 100 % stilling fra kr. 410.000 til kr. 651.000 (etter utdanning og ansiennitet).

Nyutdannede lærere starter med 4 års ansiennitet. Alle nyutdannede får veiledning. Kommunen har gode funksjonstillegg for kontaktlærere.

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht. §10-9 i Opplæringsloven fremlegges. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kontaktinformasjon

Nina Hestad, Rektor, 99699494, nina.hestadullensaker.kommune.no

Arbeidssted

Sørbakkvegen 2

2054 Mogreina

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Ullensaker kommune

Referansenr.:4256721269

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 07.07.2020

Om arbeidsgiveren:

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er ca 39.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Les mer her

Vi jobber etter Ullensaker kommunes verdier: «Sammen skaper vi kraft for vekst og utvikling -- sammen vil vi MER ».

MER står for Modig, Endringsdyktig og Raus.

Verdiene våre er en viktig rettesnor i vårt arbeid i Ullensaker kommune.

País del trabajo: Noruega.

Región: Akershus.

Ver 572 ofertas de trabajo en "Akershus" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: MOGREINA SKOLE.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:624c3821-f066-4861-9205-da774c2d43e6.

Ver las 219 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Especialistas en métodos pedagógicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...