Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Trabajadores de los cuidados personales en instituciones > Helsefagarbeider Med Videreutdanning I Psykisk Helsearbeid

Helsefagarbeider med videreutdanning i psykisk helsearbeid

Trabajos en Noruega de Trabajadores de los cuidados personales en instituciones

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en instituciones.

Service and sales workers : Personal care workers : Personal care workers in health services : Health care assistants

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4393987512 Presentasjon av stillingen:

Ved Nesbru bo- og omsorgssenter avdeling 1 er det ledig to stillinger som helsefagarbeider med videreutdanning i psykisk helsefagarbeid. En 100 % stilling med turnus dag/ kveld og arbeid hver tredje helg og en 52 % stilling på natt med arbeid hver fjerde helg.

Nesbru bo- og omsorgssenter har 72 langtidsplasser. Avdeling 1 har botilbud for personer med alderspsykiatriske og rusrelaterte utfordringer. Avdelingen har 16 beboere fordelt på 2 bogrupper. Avdelingen tilbyr observasjonsopphold av varierende varighet. I disse oppholdene gjøres faglige vurderinger som danner grunnlag for videre bo- og tjenestetilbud i kommunen.

Arbeidsoppgaver

 • Være bidragsyter i utviklingen av en ny og faglig utfordrende avdeling innenfor rus og psykiatri
 • Sørge for at beboeren opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt
 • Etablere gode tiltak til brukere med psykiske og rusrelaterte utfordringer
 • Følge opp brukere av våre observasjonsplasser ved å evaluere og utvikle faglig riktige tiltak
 • Ansvar for å utøve helhetlig oppfølging, følge opp medisinsk og miljøterapeutisk behandling
 • Sørge for at beboeren opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
 • Videreutdanning innen psykisk helse og rus eller psykisk helsearbeid er ønskelig
 • Erfaring fra fagfeltet psykisk helse og rus
 • Et godt klinisk blikk og god observasjons- og gjennomføringsevne
 • Gode ferdigheter innen IKT, gjerne kjennskap til GAT og Gerica
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, for fremmedspråklige, dokumentere og ha bestått B2

Personlige egenskaper

 • Har kompetanse og erfaring innen psykisk helse og rus
 • Har godt humør og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Er faglig trygg, fleksibel, tar ansvar og kan jobbe selvstendig
 • Er løsningorientert, mestrer stress og uforutsette situasjoner
 • Deler din kompetanse med andre
 • Har fokus på muligheter og ressurser
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
 • Har evne til å tilpasse deg endrede krav og behov

Vi tilbyr

 • En 100 % fast stilling i todelt turnus med arbeid hver 3. helg
 • En 52 % fast stilling natt med arbeid hver 4. helg
 • Opplæring og veiledning
 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på teamarbeid og faglig utvikling
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Tilgjengelig leder
 • Lønn etter kommunens lønns- og stillingsregulativ

Kontaktinformasjon

Anne Karine Lindaas, Avdelingsleder, 66712660

Arbeidssted

Holmquistveien 10

1394 Nesbru

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Asker kommune

Referansenr.:4393987512

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 18.06.2021

Om arbeidsgiveren:

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg

sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000

innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet

med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette

for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på

innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til

innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er

den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og

tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Det er krav om godkjent politiattest for den som ansettes i stillingen.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 2.

Empleador: NESBRU BO- OG OMSORGSSENTER.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:af8cb3dd-e6be-4813-adb1-05d3096be288.

Ver las 1,105 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en instituciones ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...