Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Directores y gerentes de servicios profesionales > Dagleg Leiar

Dagleg leiar. Sogn og Fjordane. Noruega

Ofertas en Noruega (Sogn og Fjordane) de Directores y gerentes de servicios profesionales

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes.

Managers : Production and specialised services managers : Professional services managers : Professional services managers not elsewhere classified

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: 971362030 Stillingsident: 4235169071 Presentasjon av stillingen:

Dagleg leiar er øvste administrative leiar i KURS KF. Dagleg leiar rapporterer til styret i det kommunale føretaket og har hovudansvar for 39 tilsette og 70 mill. kr i årsomsetting. KURS KF administrerer busetting og integrering av flyktningar, driv opplæring i norsk og grunnskulefag for vaksne innvandrarar, er driftsoperatør for asylmottak, og driv forsking- og utviklingsarbeid på desse felta.

Arbeidsoppgåver

I stillinga ligg ansvaret for den daglege leiinga av føretaket og at den vert utført i samsvar med gjeldande reglar, vedtekter og dei vedtak som styret har fatta. Dagleg leiar representerer føretaket utetter og har m.a. kontakt med UDI, IMDi og andre statlege organ, samt media, KS, Vestland fylkeskommune og andre kommunar. Dagleg leiar tilset personale og har det overordna personalansvaret. Dagleg leiar er sekretær for styret, førebur saker og legg fram budsjett, økonomiplan og handlingsprogram. Økonomistyring er viktig.

Kvalifikasjonar

Det er ønskeleg med høgskule/universitetsutdanning, helst på masternivå, innan områda samfunnsfag, pedagogiske fag, økonomi og administrasjon, helse- og sosialfag. Utdanning og erfaring i leiing blir vektlagt og det same gjeld god fleirkulturell forståing. God skriftleg og munnleg framstillingsevne på minimum norsk og engelsk er nødvendig. Kunnskap og forståing om politikk og politiske prosessar, og kommunikasjon - spesielt med innvandrarar og ulike media - er viktig.

Personlege eigenskapar

Du må ha evne til strategisk planlegging, ha gjennomføringskraft og evne til å prioritere, samtidig som du kan nytte andre sin kompetanse og spele andre gode. Du må ha høg arbeidskapasitet, vere fleksibel, ha godt humør og vere open og inkluderande.

Vi tilbyr

Vi tilbyr ei spennande stilling på eit felt prega av tett politisk styring og interessante møte med menneske frå mange land. Lønn etter avtale. KLP pensjonsordning.

Kontaktinformasjon

Ronny Cassells, Styreleiar KURS KF, 91397955

Arbeidsstad

Professor Gjelsviksveg 20

6900 Florø

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Kinn kommune

Referansenr.:4235169071

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 05.07.2020

Om arbeidsgiveren:

Kinn kommune blir den åttande største kommunen i nye Vestland fylke med våre 17.500 innbyggarar. Som arbeidsgjevar har vi 1600 tilsette og eit mål om "tidenes kompetanseløft". Kinn er ein kommune med delt kommunesenter. Det betyr at vi har lik fordeling av toppleiarstillingar mellom Måløy og Florø.

País del trabajo: Noruega.

Región: Sogn og Fjordane.

Ver 153 ofertas de trabajo en "Sogn og Fjordane" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: KINN UTDANNINGS OG RESSURSSENTER KF AVD KURS KF.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:2ee78543-9b58-4fec-9222-24783eea0fe3.

Ver las 108 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...