Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Maestros preescolares > Barnehagelærar 100% Vikariat - Hamramyra Barnehage

Oferta de empleo de Maestros preescolares en Noruega (Hordaland)

Barnehagelærar 100% Vikariat - Hamramyra Barnehage

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators

Descripción de la oferta de trabajo:

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Arbeidsoppgåver:

 • Medansvar saman med pedagogisk leiar for å leie barnegruppe og samarbeide tett med foreldre
 • Medansvar saman med pedagogisk leiar for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet, i tett samarbeid med det øvrige personalet
 • Bidra til å utvikle Hamramyra barnehage for framtida

Kvalifikasjonar:

Må ha:

 • Godkjent barnehagelærarutdanning, helst med erfaring frå barnehage
 • Gode norsk kunnskapar munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar:

 • Vi søkjer ein person som er tydeleg, raus og inkluderande
 • Du må like utfordringar og vera endringsvilleg
 • Vi treng ein person med godt humør, og som har evne til å inspirere og motivere
 • Du set barnet sitt beste i fokus og er god til å samarbeide med andre
 • Du er ansvarsbevist, sjølvstendig og løysingsorientert
 • Du er positiv og ser verdien av humor på jobb
 • Du har ein fagleg kompetanse som du omset i praksis . Faglege ambisjonar og hjarte for det du driver med

Anna:

Dette er eit vikariat frå snarast, fram til 16.01.2021.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Vivian Ones Ekerhovd, Tlf: +47 55096201, Mobil +47 93039659

Om arbeidsgiveren:

Hamramyra barnehage er ein ny 6 avdelings barnehage med flotte fasilitetar. Kjøken og bad tilknytta kvar avdeling og vi har eit stort fellesrom, der barna har god plass til å utfalde seg. Eigen personalfløy med møterom og flotte arbeidsplassar til personalet. Satsingsområdet vårt er sosial kompetanse og vi jobbar med COS, De utrolige årene og Dinoskule. Barnehagen grensar til eit spanande friområde med flott skogsterreng, vatn, sjø, idrettsanlegg og fotballbanar.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 350 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: HAMRAMYRA BARNEHAGE.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:3fabe5ce-b12f-45d8-884f-6330f15987a2.

Ver las 907 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...