Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Educadores para necesidades especiales > 1. Stručni/a Suradnik/ca

Ofertas de empleo de Educadores para necesidades especiales en Croacia

1. Stručni/a Suradnik/ca

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Educadores para necesidades especiales.

Professionals : Teaching professionals : Other teaching professionals : Special needs teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ

Za prijam zaposlenika u radni odnos:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju, na određeno vrijeme do 31. prosinca 2020. godine, u punom radnom vremenu

Uvjeti:

- završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij logopedije

- najmanje jedna godina iskustva na poslovima logopedske dijagnostike za djecu školske dobi s teškoćama u razvoju

- najmanje jedna godina rada na znanstvenim projektima usmjerenim na djecu školske dobi s teškoćama u razvoju

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

- životopis,

- dokaze o ispunjavanju uvjeta,

- elektronički zapis o radno pravnom statusu

- domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju putem mrežne (online) komunikacije ovisno o mogućnostima kandidata.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) i elektronički zapis o radno pravnom statusu.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili  provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem mrežne (online) komunikacije ovisno o mogućnostima kandidata.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava na natječaj je 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Borongajska cesta 83f

10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb

Identificador de la vacante:1863633.

Ver las 271 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Educadores para necesidades especiales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...