Europeos.es : Inicio > Trabajo en Bulgaria > Empleados de control de abastecimientos e inventario > началник, склад

Trabajar de Empleados de control de abastecimientos e inventario en Стара Загора (Stara Zagora) (Bulgaria)

началник, склад

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Empleados encargados del registro de materiales y de transportes : Empleados de control de abastecimientos e inventario.

Помощен административен персонал : Административен персонал, водещ счетоводни и стокови документи : Персонал, водещ стокови и транспортни документи : Персонал, водещ стокови документи

Descripción de la oferta de trabajo:

- Изчитане и сканиране за произведената продукция по асортименти в климатизирани помещения;

-  Работа с компютър и четец;

-Проверява и подписва документи, свързани с движението на готовата продукция, касаеща производството.

- спазване на трудова и технологична дисциплина;

- изпълнение на възложените от прекия ръководител задачи;

- прецизност в работата;

- комуникативност;

- Лоялност, добронамереност и коректност;

- Дисциплинираност и отговорност;

- Способност да работи под напрежение;

- поддържане на лична хигиена и хигиена на работното място, съгласно изискванията в предприятието;

- спазване на хигиенните и технологичните изисквания, свързани с производството на продуктите;

- спазване на нормативната уредба за безопасност и здраве при работа,  противопожарна защита и правилника за вътрешния трудов ред;

- изпълнение и на други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

документи се подават на място кв. Индустриален, Птицекланица "Градус"

País del trabajo: Bulgaria.

Región: Стара Загора (Stara Zagora).

Ver 54 ofertas de trabajo en "Стара Загора (Stara Zagora)" (Bulgaria).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Educación primaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: ГРАДУС - 1 ЕООД.

Identificador de la vacante:1199207.

Ver las 1,220 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Empleados encargados del registro de materiales y de transportes : Empleados de control de abastecimientos e inventario ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...