Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Bulgaria > Ingenieros electrónicos > инженер, електроник

Инженер, електроник. Бургас (Burgas)

Vacante en Bulgaria (Бургас (Burgas)) de Ingenieros electrónicos

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes : Ingenieros electrónicos.

Специалисти : Специалисти по природни и технически науки : Инженери по електротехнологии : Инженери по електроника

Descripción de la oferta de trabajo:

1.Извършва с използване на компютърна техника, комуникации и средства за връзка, работа в областта на научно-техническата дейност по проектиране, информационно обслужване, технически контрол и т.н.

2.Разработва методически и нормативни документи, техническа документация, както и предложения и мероприятия за осъществяване на разработени проекти и програми;

3.Извършва технико-икономически анализ, комплексно обосновава приеманите и реализирани решения, изисква възможности за съкращаване на цикъла за извършване на услугите и т.н.

4.Участва в дейности по изследване, разработване на проекти и програми на предприятието, в провеждане на мероприятия, свързани с изпитания на оборудването и внедряването му в експлоатация, както и в процеси, оборудване и материали, в разглеждането на техническата документация и подготовката на необходимите прегледи, отзиви, заключения по въпросите на извършваната работа;

1.Оказва методическа и практическа помощ при реализацията на проекти и програми, планове и договори;

2.Следи спазването на установените изисквания, действащите норми, правила и стандарти;

3.Организира работата за повишаване на научно-техническите знания на работниците и др.

País del trabajo: Bulgaria.

Región: Бургас (Burgas).

Ver 54 ofertas de trabajo en "Бургас (Burgas)" (Bulgaria).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: СИГМАТЕК ЕООД.

Identificador de la vacante:1163689.

Ver las 177 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes : Ingenieros electrónicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...